امروز:

بودجه بندی درس زیست و آز2

بودجه بندی درس زیست و آز2

مهر

تنظیم و هماهنگی-ایمنی بدن-مكانیسم های دفاع-اختلال در دستگاه ایمنی-دستگاه عصبی-ساختار و كار نورونها- ساختار و كار دستگاه عصبی (تا پایان دستگاه عصبی مر كزی)

آبان

دستگاه عصبی محیطی-حواس-اندام های حس –(پوست-چشم-گوش-زبان-بینی)-پردازش اطلاعات حسی-هورمو ن ها و دستگاه درون ریز-هورمون ها در اندامها و بافتهای خاصی ساخته می شوند-هورمون ها چگونه كار می كنند؟

آذر

غده های درون ریز اصلی بدن-وراثت-تولید مثل و رشد و نمو-ماده ژنتیك-در جستجوی ماده ژنتیك-ساختار شیمیایی نوكلئیك اسیدها-كروموزوم   ها و میتوز-كروموزومها-چرخه سلول

دی

میتوز و سیتو كینز-دوره و رفع اشكال – برگزاری امتحان دی ماه

بهمن

میوز و تولید مثل جنسی-ژنتیك و خاستگاه آن-پژوهش های مندل-نظریه های مندل-احتمال و وراثت- رابطه غالب و مغلوبی مربوط به همه الل ها نیست

اسفند

بیماری های وراثتی ا نسان-تولید مثل گیاهان-گیاهان از تغییر جلبكهای سبز پر سلولی به وجود آمد ه اند-تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه-تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار-تولید مثل غیر جنسی

فروردین

رشد و نمو در گیاهان – جوانه زنی- روش های جدید بهسازی گیاهان-تنظیم رشد و نمو گیاهان

اردیبهشت

تولید مثل و رشد و نمو جانوران – روش های تولید مثل جنسی در جانوران – تولید مثل انسان – نمو – دوره و رفع اشكال


نوشته شده در : پنجشنبه 6 آذر 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

بودجه بندی سالانه زیست و آز1

مهر

مولكول های زیستی –لیپید ها- آنز یم ها – ATP-سفری به درون سلول –كار با میكروسكوپ-اندازه ی سلولها – سلول های پروكاریوت- سلولهای یوكاریوت و اندامكهای آن تا كلروپلاست

آبان

كلروپلاست – میتو كندری –روش های انتقال مواد به درون سلول- سازمان بندی سلولها-بافت های جانوری- بافت های گیاهی

آذر

تغذیه وگوارش –گوارش در جانداران مختلف – دستگاه گوارش انسان

دی

دستگاه گوارش علف خواران-دوره و رفع اشكال –برگزاری ا متحان دی ماه

بهمن

تبادل گازها –تنفس در جانداران مختلف – تنفس در انسان- گردش مواد –دستگاه گردش خون در جانوران مختلف – دستگاه گردش خون در انسان – بافت گرهی – كار قلب

اسفند

گردش خون در رگها – خون (گلبول های قرمز – سفید- پلاكت ها)-ایمنی و آلرژی-دستگاه لنفی – انتقال مواد در گیاهان

فروردین

تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید –دستگاه دفع در انسان – تشكیل ادرار- تنظیم اسیدوباز – تخلیه ادرار – دفع در گیاهان

اردیبهشت

حركت- حركت در جانوران مختلف – حركت در انسان – ساختار ماهیچه – بافت استخوانی – مفصل – رباط – حركت در گیاهان و انواع آن


نوشته شده در : پنجشنبه 6 آذر 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

نقد کتاب زیست و آزمایشگاه1

فصل1

1-در صفحه 1 نوشته شده مواد کربن­داری که در سلول ساخته می­شوند مواد آلی هستند وبهتر است به دنبال آن به این نکته که کربنات­ها


 و دی اکسید کربن آلی نیستند اشاره گردد و در گذشته تصور می­شد مواد آلی فقط در بدن جانداران ساخته می­شوند اما اکنون به طور


 مصنوعی هم می­توان مواد آلی تهیه نمود مانند(پلی پروپلین) و همچنین بهتر است ظرفیت­ها و تعداد الکترون­ها در لایه آخر نشان داده


 شود.

2- در صفحه 4 نوشته شده سلولز بدون گوارش دفع می­شود در صورتی­که در فصل 4 بیان شده باکتری­هایی که در روده بزرگ زندگی می­


کنند برخی مواد مانند سلولز را تجزیه و از گلوکز برای تغذیه خود استفاده می­کنند.


3- در صفحه 7 شکل(10-1) به گروه متصل به فسفات اشاره­ای نشده در صورتی­که در این شکل گروه کولین است که ترکیبی از نیتروژن


 می­باشد و متأسفانه در متن هم به این گروه­های متفاوت اشاره­ای نشده است.و همچنین بهتر است به ساختار استروئید­ها که سه حلقه­ی


 شش ضلعی و یک حلقه­ی پنج ضلعی و فاقد اسید چرب هستند اشاره گردد.


4- در صفحه 8 در شکل (12-1) بیشتر بدانید به گروهR هیچ اشاره­ای نشده است و باید نوشته می­شد گروه جانبی تعیین کننده نوع


 آمینواسید هستند و همچنین نوشته شود که پروتئین­ها از نظر شکل ظاهری کروی و رشته­ای هستند.


فصل2

5-در صفحه 14 اندازه تریکودینا مشخص نشده، هسته­ها را در متن و شکل مشخص نکرده ولی در مورد DNA توضیح داده، تولید مثل


 تریکودینا را ننوشته است.


6- در صفحه 15 در مورد میکروسکوپ در برخی مقالات نوشته شده که امروزه میکروسکوپ­های الکترونی اختراع شده که می­توان با


 آن نمونه زنده را مشاهده کرد .


7- در صفحه 21 مشخص نشده که اگر باکتری کپسول نداشته باشد می­تواند باز هم پیلی داشته باشد یا نه


8- در صفحه 23 باید شکل سانتریول، میکروتوبول و میکروفیلامنت رسم گردد و در همین صفحه ساختار شیمیایی دیواره سلول گیاهی


 مشخص شده اما جنس دیواره باکتری نوشته نشده است.


9- در صفحه 24 در شکل ساختار دیواره سلولی زیر میکروسکوپ الکترونی نوع دیواره که نخستین است یا پسین ممشخص گردد و در


 شکل(12-2) بالا، سمت چپ دیواره سلولی و غشا مشخص نیست و همچنین مشخص نشده که پلاسمودسم که ماده زنده­ای است از چه


 ماده­ای تشکیل شده و غشای دو سلول مجاور نسبت به هم چگونه قرار می­گیردالبته در شکل سمت چپ اتصال غشاها را نشان داده اما باز


 هم پلاسمودسم به خوبی نشان داده نشده است.


10- در شکل صفحه 25 ساختار غشا سطح داخل و خارج سلول مشخص نشده است.


11- در صفحه 26 ساختار ریبوزوم باید جدا از هم کشیده شود و نوشته شود هنگام پروتئین سازی این دو بخش نامساوی به هم متصل می­گردند.

12- در صفحه 28 در شکل(18-2) شکل ریبوزوم دقیق نشان داده شود که از طرف بخش بزرگتر به شبکه­آندوپلاسمی چسبیده و در متن


 مرحله 2 نوشته شود زنجیره­های کوچکی از مولکول قند که به پلی­پپتید اضافه می­شود از کجا وارد شبکه آندوپلاسمی شده است.13- در صفحه 29 باید مشخص گردد که گلژی از چند کیسه روی هم تشکیل شده است و حال که اتصال فیزیکی ندارند چگونه مواد از یک


 کیسه به کیسه بعدی منتقل می­شود.


14- در صفحه 32 بهتر است واکنش­های فتوسنتز و تنفس سلولی نوشته شود و DNA، ریبوزوم و RNA را درون کلروپلاست توضیح


 دهد.وهمچنین نام دیگر بستره(استروما) مشخص گردد وغشای داخلی کلروپلاست اندکی چین­خوردگی دارد که در شکل کاملا صاف کشیده شده است.

فصل3

15- بهتر است بیشتر بدانید(جدول رده بندی جانداران) در ابتدای فصل 2 قبل از تریکودینا و ساختار باکتری قرار گیرد.16- بهتر است در این فصل اندازه کلنی ولوکس، مدت عمر تک­سلولی­ها یا پرسلولی­های ساده و تصویر اسپیروژیر مشخص شود.


17- در صفحه 45 باید به تقسیمات ماهیچه­های صاف و قلبی هم اشاره گردد مانند ماهیچه­های رحم که صاف هستند و در حین بارداری


 توانایی تقسیم شدن دارند و همچنین اشاره شود که ماهیچه مخطط میتوز دارد اما سیتوکینز ندارد.


18- در صفحه 46 لازم است خصوصیات بافت ماهیچه­ای مخطط مانند چند هسته­ای بودن نوشته شود.
19- در صفحه 47 باید برگ هم به برش­های ساقه و ریشه گیاهان علفی اضافه گردد و آندودرم ریشه توضیح داده شود.


20- در صفحه 48 از شکل الف تا د هیچ نام­گذاری در داخل ریشه ها و ساقه ها که مشخص کننده بافت باشد ندارد و همچنین باید مشخص


 می­شد که سلول­های کلاهک مرده­اند و منشأ آن­ها سلول­های بنیادی رأس ریشه است.


21- در صفحه 49 شکل سلول کلانشیمی مشخص شود فضاهای سیاه رنگ دیواره سلولی هستند و تفاوت قرارگیری دستجات آوندی در


 ساقه و ریشه نوشته شود و همچنین بهتر است انواع بافت­های زمینه­ای و بخش­های گیاهان علفی با ساختار منظم ابتدا طبقه بندی شود و بعد توضیح داده شود.


22- در صفحه 50 مشخص شود کدام اندامک آوند آبکش تغییر یافته و همچنین در شکل(13-3) درمتن بیان شده عناصرآوندی هستند


 ولی شکلی از تراکئید قرار داده نشده تا گشادتر بودن عناصر آوندی مشخص شود.


23- در صفحه 51 درقسمت ب شکل(14-3) پارانشیم آبکش نوشته شده ولی در متن توضیح نداده است.


24- کوتین در روپوست و سوبرین (چوب پنبه) در آندودرم ریشه استثنا هستند و هر دو پلی مرند ولی بقیه لیپید هستند.


فصل5

25- در صفحه 67 بهتر است دستگاه تنفس پرندگان کامل رسم گردد تا مکان کیسه هواداری که بین دو شش مشترک است مشخص گردد.


26- در صفحه 69 بهتر است نوشته شود نای- نایژه و نایژک دارای مژک هستند ولی کیسه­های هوایی مژک ندارند چون در فصل 2 تشابه


 سلول انسان با تریکودینا مطرح شده است.


27- در صفحه 70 در مورد دیافراگم که جداکننده قفسه سینه از حفره شکم است در پستانداران توضیح داده شده اما بهتر است مشخص


 گردد که در بقیه مهره داران وضع به چه صورت می­باشد.وهمچنین به این مورد اشاره گردد که در دوران جنینی شش­های جنین پر از مایع است و تنفس از راه جفت صورت می­گیرد نه شش.

ادامه مطلب

نوشته شده در : سه شنبه 4 آذر 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

تهیه سی دی های تشریح

از همه عزیزانی که مایل به تهیه سی دی های تشریح جانوری هستند تقاضا میشود  در بخش نظرات درخواست و شماره تماس خود را مطرح کنند تا با این عزیزان تماس بگیرم.

از سوالات و درخواست هایی که در بخش پیام ها و از طریق ایمیل ارسال می شود بدلیل مشغله کاری معذورم.


نوشته شده در : سه شنبه 27 آبان 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

گردهمایی تخصصی دبیران (دوره ضمن خدمت)

برگزاری دوره  ضمن خدمت کیفیت بخشی به آموزش درس زیست شناسی از روز پنجشنبه همین هفته 29 آبان در محل پژوهشسرای دانش آموزی پسران برگزار می گردد. 

ساعت شروع : 8 صبح الی 12
موضوعات:
علل افت میانگین نمره درس زیست شناسی سال سوم و چهارم
بررسی راهکار های ارتقای معدل
بررسی نقاط مبهم و مشکل کتب درسی
ارائه روش های تدریس قابل فهم برای دانش آموزان ضعیف و...


نوشته شده در : سه شنبه 27 آبان 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

پایان نمایشگاه کتاب

با سلام. نمایشگاه تخصصی کتاب زیست  شناسی امشب به کار خود پایان داد. 

از همه دبیران و دانش آموزانی که با حضور و خرید کتاب های مرجع به پیشرفت این رشته کمک کردند تشکر و قدردانی می کنیم.
همچنین تشکر ویژه از مدیریت نشر خانه زیست شناسی جناب آقای پویان که با تالیف و انتشار کتب بی نظیر سولومون و کمپبل کمک موثری به ارتقای سطح علمی این رشته پر طرفدار کرده  اند.


نوشته شده در : سه شنبه 27 آبان 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

همایش علمی و نمایشگاه کتاب

با سلام

به اطلاع میرساند نمایشگاه تخصصی کتب زیست شناسی از روز پنجشنبه 22 ابان93 تا روز دوشنبه در محل پژوهشسرای دانش آموزی پسران در خیابان شهید رجایی جنب کانون طه برگزار میگردد.

همچنین سخنرانی با حضور دکتر جعفری دکترای اکولوژی از دانشگاه تهران تحت عنوان چالش های زیست محیطی و نقش دبیران زیست در رفع این چالش ها در محل پژوهشسرا راس ساعت 10:30 صبح پنجشنبه 22 آبان برگزار میگردد.
به دبیران حاضر در جلسه گواهی حضور در همایش علمی اعطا میگردد.


نوشته شده در : سه شنبه 20 آبان 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

راه کارهای مطالعه کنکوری

مهم ترین راه کارهای مطالعه برای موفقیت در کنکور

بعد از یک برنامه ریزی خوب و اصولی برای موفقیت در کنکور، قدم مهم بعدی، شیوه مطالعه درست و اصولی برای کسب آمادگی در آزمون سراسری است.

در واقع یک شروع درست و اصولی در مطالعه به شما کمک می کند تا از تلاش خود بهترین نتیجه را بگیرید. گاه بسیاره از دانش آموزان را می بینیم که بارها و بارها کتابی را می خوانند و پس از صرف وقت زیاد، بدون این که اطلاعات قابل ملاحظه ای از کتاب را درک کرده باشند، خسته، کتاب را به کناری می گذارند و ادعا می کنند که مطالب آن، حجیم و سنگین است و مغز ما توانایی درک آن ها را ندارد.

 

 همچنین با دانش آموزانی مواجه می شویم که مطالب درسی را خوب می خوانند و به خاطر می سپارند، ولی در جلسه امتحان دچار فراموشی شده و هر چه فکر می کنند، نمی توانند مطالب فراگرفته شده را به خاطر بیاورند.

 این دانش آموزان، هم وقت و هم انرژی خود را به هدر می دهند؛ زیرا مطالعه کردن نیز مانند بسیاری از فعالیت های زندگی، دارای فنون و مهارت هایی است که به کارگیری آن ها باعث می شود که با تلاش کمتر، بهره ای بیشتر از کارمان ببریم و بیهوده انرژی مان را هدر ندهیم.

 

یکی از بزرگترین دغدغه های ذهنی داوطلبان این است که به چه روشی برای کنکور، درس بخوانند. اهمیت این موضوع زمانی روشن می شود که شما بدانید اگر برنامه ریزی خوبی داشته باشید، اما شیوه مطالعه اصولی را در پیش نگیرید، به هیچ وجه نمی توانید نتیجه دلخواهی را در آزمون سراسری کسب کنید.


ادامه مطلب

نوشته شده در : چهارشنبه 7 آبان 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

توصیه هایی برای زمان مطالعه 2

  1. برای جلوگیری از حواس پرتی، مکانی را انتخاب کنید که کمترین محرک مزاحم را برای شما نداشته باشد. سعی کنید از آنچه که می خوانید، یک تصویر ذهنی برای خود بسازید، بین آموخته های خود ارتباط برقرار کنید، و هرگاه چیز تازه ای را می آموزید آن را با آموخته های پیشین خود مرتبط نمایید. با انجام این کار، شما اطلاعات تازه را چنان دسته بندی خواهید کرد که به سادگی می توانید آنها را بازیابی کنید.
  2. در صورتی که تعدد کارها و فعالیت های غیر درسی، باعث عدم تمرکز می شود، آنها را به حداقل ممکن برسانید و مهم ترین وظیفه و کار خود را مطالعه و درس خواندن و ارتقای سطح علمی خود بدانید. 
  3. از مواد حاوی گلوکز (خرما، عسل و شیرینی جات طبیعی)، مواد دارای کلسیم و فسفر و ویتامین های D، C،  B، A  مانند لبنیات، روغن ماهی، پرتقال، گوجه فرنگی، سبوس گندم، سبزیجات تازه، هویج و جگر، به مقدار کافی استفاده کنید. می توانید در صورت دسترسی نداشتن به بعضی از این غذاها از قرص های ویتامین موجود در داروخانه ها استفاده کنید. اینکه با تغذیه به توان مغزی خود برسید بسیار مهم است؛ زیرا مغز در فرایند یادگیری انرژی بسیاری صرف می کند و این ویتامین ها و سایر مواد غذایی برای مغز بسیار مهم است.
  4. ورزش کردن و داشتن تحرک جسمانی، در فراگیری بهتر و ایجاد انگیزه بیشتر به 


ادامه مطلب

نوشته شده در : سه شنبه 6 آبان 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

توصیه هایی برای زمان مطالعه

  1.  با مدّ نظر قرار دادن هدف خویش از مطالعه و درس خواندن، اشتیاق خود را بیشتر کنید. به خاطر داشته باشید که داشتن هدف به انسان انگیزه می دهد. حالا که در مسیر کنکور قدم گذاشته اید حتماً اهداف خاصی دارید؛ پس در زمان شروع مطالعه یا هر زمان که احساس خستگی کردید، به اهدافتان فکر کنید.
  2.  به هنگام مطالعه یا حضور در کلاس، از افکار ناامید کننده، کسل کننده و غیر منطقی بپرهیزید و همواره امید، قدرت و توانایی را در ذهن خود حفظ کنید.


ادامه مطلب

نوشته شده در : یکشنبه 4 آبان 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .