تبلیغات
زیست شناسی گرگان - ازمایشات زیست شناسی

امروز:

- مشاهده سلول گیاهی

وسایل و مواد لازم :

1- میكروسكوپ همراه با لام و لامل

2- پیاز

3- قطره چكان

4- آب

5- پنس و یا انبرك

6- جلبك

روش آزمایش :

یك لام تمیز بردارید و یك قطره آب در وسط آن بچكانید. قطعه ای به مساحت حدود یك سانتیمتر مربع از یك پیاز ببرید و با یك پنس ظریف داخلی ترین لایه آن را جدا كنید.این لایه اپیدرم نام دارد. آنرا به سرعت به درون قطره آب روی لام بگذارید و سعی كنید تا خورده نشود.

یك لامل را به آرامی روی آن بگذارید ( ابتدا یك سمت لامل را به طور مایل روی لام گذاشته و بعد آنرا بخوابانید ). با یك كاغذ صافی آبِ اضافی را كه از زیر لامل بیرون زده جذب كنید.لام را در زیر میكروسكوپ مشاهده كنید.

اكنون قطعه ای جلبك را به همان روش در زیر میكروسكوپ ببینید.

 

2- مشاهده سلول جانوری

وسایل و مواد لازم:

1- میكروسكوپ با لام و لامل

2- آب  ، قطره چكان

3- چوب كبریت

روش آزمایش:

یك قطره آب را روی لام تمیز بگذارید. ته یك چوب كبریت را به سطح داخلی دهان ( در پشت گونه ) بكشید تا تعدادی از سلولها كنده شود سپس آنرا داخل قطره آب روی لام بچرخانید تا سلولها روی لام قرار گیرند. بعد به آرامی یك لامل را روی آن قرار دهید. با یك تكه كاغذ صافی آب اضافی اطراف لامل را پاك كنید.

لام را در زیر میكروسكوپ مشاهده كنید.

 

- اثر گرما بر غشاهای سلولی

ریشه چغندر ماده قرمز رنگی دارد كه درون واكوئل های سلولهای چغندر نگهداری می شود. دمای زیاد به غشای واكوئل آسیب می رساند و مواد رنگی را از سلول خارج می كند.

وسایل و مواد لازم:

1- ریشه چغندر قرمز

2- چراغ گاز

3- كارد

4- بشر یا لیوان

5- دماسنج

روش آزمایش :

یك ریشه چغندر خام را بردارید و قطعه ای كوچك از میان آن ببرید.قطعه را با دقت بشویید تا اثری از ماده قرمز روی آن نماند. یك بشر را تا نیمه از آب پر كنید و قطعه چغندر را درون آن بیندازید.

دماسنجی را درون بشر قرار دهید و چراغ گار را زیر بشر روشن كنید. همزمان با افزایش دمای آب ، قطعه ی ریشه چغندر را به دقت نگاه كنید. به محض آنكه ماده رنگی شروع به خارج شدن از ریشه كرد چراغ را خاموش و درجه دماسنج را یادداشت كنید.

 

- در چه درجه ای ماده قرمز شروع به خارج شدن از ریشه چغندر كرد؟

- در این دما برای سلولهای چغندر چه اتفاقی می افتد؟

- چرا سبزیجات پخته شده ، مواد غذایی كمتری نسبت به سبزیجات خام دارند؟

 

4- آیا گیاه برای فتوسنتز به نور نیاز دارد؟

برای پاسخ به سوال فوق باید به بخشی از برگ نور بدهید و بخش دیگر آنرا در تاریكی نگه دارید. سپس به جستجوی نشاسته در این دو بخش بپردازید.

وسایل و مواد لازم :

1- گلدان دارای گل

2- بشر یا لیوان

3- چراغ گاز

4- اتانول   

5- لوله آزمایش

6- محلول یددار

7- فویل آلومینیم یا كاغذ سیاه

 

 روش آزمایش :

ابتدا لازم است همه نشاسته برگ را از آن خارج كنید. برای این كار گیاه را چند روز در تاریكی نگه دارید. سپس گیاه را از نظر وجود نشاسته در آن به شرح زیر امتحان كنید.

مقداری آب را در داخل بشر به جوش آورید. برگ را درون بشر بیندازید تا "بپزد" و غشاهای آن تخریب شود.حال مقداری اتانول در لوله آزمایش ریخته و لوله را درون آب داغ داخل بشر فرو برید. نقطه جوش اتانول 80 درجه سانتیگراد است بنابراین فوراً به جوش می آید. اكنون برگ جوشیده شده را درون الكل جوشان بیندازید. كلروفیلِ درون برگ حل می شود و الكل را به رنگ سبز در می آورد.

وقتی همه كلروفیل از برگ خارج شد آنرا از داخل الكل درآورید و بار دیگر در آب گرم فرو كنید تا نرم شود. حال برگ را روی صفحه ای سفیدرنگ مثل كاشی پهن كنید و محلول یددار را روی آن بریزید. اگر به رنگ آبی درآمدنشاسته دارد ولی اگر به همان رنگ قهوه ای ( رنگ محلول یددار ) باقی ماند نشاسته ندارد.

حال به سراغ گیاهِ داخلِ تاریكی بروید. یك برگ سالم از آنرا انتخاب كنید امّا آنرا از گیاه جدا نكنید. بخشی از برگ را با كاغذی سیاه یا فویل آلومینیم بپوشانید به طوریكه اصلاً نور به بخش پوشیده شده نفوذ نكند. گیاه را در پشت پنجره ای كه نور كافی به آن بتابد قرار دهید.

پس از 2 یا 3 روز برگ را جدا كنید و فویل آلومینیم را از روی آن بردارید و به روشی كه قبلاً توضیح داده شد به جستجوی نشاسته در آن بپردازید.

- چرا باید برگ گیاه را وارد الكل داغ كرد؟

- چرا نباید الكل را مستقیماً روی شعله گرفت؟

- آیا از این آزمایش می توان نتیجه گرفت كه گیاه برای فتوسنتز به نور احتیاج دارد؟

 

5- آیا گیاه برای انجام فتوسنتز به دی اكسید كربن نیاز دارد؟

وسایل و مواد لازم :

1- دو گلدان دارای گیاه

2- مواد و وسایل لازم در آزمایش شماره 4

3- كیسه نایلونی سالم ، بزرگ و شفاف

4- پتری

5- محلول هیدروكسید سدیم

روش آزمایش :

دو گلدان دارای گیاه سالم را چند روز در تاریكی قرار دهید تا نشاسته موجود در برگهای آنها تجزیه شود. سپس از هر كدام یك برگ جدا كنید و با روش آزمایش شماره 4 به جستجوی نشاسته در آنها بپردازید تا مطمئن شوید كه نشاسته ندارند.

در روی خاك یكی از گلدانها یك پتری حاوی محلول هیدروكسید سدیم قرار دهید و سپس گلدان را به طور كامل در داخل یك كیسه نایلونی شفاف بگذارید و دهانه آنرا طوری ببندید كه هوا نتواند داخل یا خارج شود. هیدروكسید سدیم موجود در پتریِ داخل گلدان ، دی اكسید كربن درون سرپوش پلاستیكی را جذب می كند.

سپس هر دو گلدان ( داخل كیسه و روباز ) را چند روز پشت پنجره ای كه نور كافی به آنها بتابد قرار دهید. اكنون از هر كدام برگی جدا كنید و به جستجوی نشاسته در آنها بپردازید.

 

- در هوای اطراف كدام گیاه دی اكسید كربن وجود دارد؟

 - آیا از این آزمایش نتیجه گرفتید كه برای فتوسنتز دی اكسید كربن لازم است؟

 

6- آیا برای فتوسنتز كلروفیل لازم است؟

برگهای بعضی گیاهان ابلق است یعنی در بعضی قسمتهای آن لكه های سفید وجود دارد.

مواد و وسایل لازم :

1- گیاهی كه دارای برگهای ابلق است.

2- بشر

3- چراغ گاز

4- اتانول

5- لوله آزمایش

6- محلول یددار

روش آزمایش :

گیاه را چند روز در مقابل نور قرار دهید. سپس یكی از برگهای ابلق آن را جدا كرده و در داخل آب جوش درون بشر بیندازید تا غشاهای سلولها تخریب شود. حال لوله آزمایش حاوی اتانول را درون آب جوش فرو برید تا الكل به جوش آید.

برگ را درون الكل جوشان بیندازید تا كلروفیل آن حل شود. سپس برگ بدون كلروفیل را درون آب جوش فرو برید تا نرم شود.

برگ را روی صفحه ای سفید رنگ پهن كنید و محلول یددار را روی آن بریزید.

 

- كدام بخشهای برگ تغییر رنگ داد؟ چرا؟

- كدام بخشها تغییر رنگ نداد؟ چرا؟