تبلیغات
زیست شناسی گرگان - آشنایی با لنفوسیت‌های بی - درس زیست شناسی

امروز:

آشنایی با لنفوسیت‌های بی - درس زیست شناسی


 آشنایی با لنفوسیت‌های بی - درس زیست شناسی

لنفوسیت‌های بی

لنفوسیت‌های بی(به انگلیسی‌B cellلنفوسیت‌هایی از سیستم ایمنی بدن هستند که در مقابل پاتوژن‌هاییمثل ویروس‌ها پادتن تولید می‌کنند. این لنفوسیت‌ها در ایمنی هومورال نقش دارند که همراه با ایمنی سلولی، مکانیسم دفاع اختصاصی را تشکیل می‌دهند. لنفوسیت‌ها به طور اختصاصی عمل می‌کنند، یعنی یک نوع خاصی از عوامل بیگانه را شناسایی و از بین می‌برند. لنفوسیت‌های بی نقش بزرگی در ایمنی هومورال (در کنار آن پاسخایمنی سلولی قرار دارد که توسط لنفوسیت‌های تی مدیریت می‌شود) دارند. کارکرد اصلی لنفوسیت‌های بی تولید پادتن علیهآنتی‌ژن‌ها، ایفای نقش به عنوان سلول‌های ارایه دهندهٔ آنتی‌ژن(ای پی سی)، و در نهایت تکامل یافتن به سلول‌های بی خاطره پس از فعال شدن توسط برهم‌کنش‌های آنتی‌ژنی است. سلول‌های خاطره در برخورد مجدد با همان آنتی‌ژن پادتن بیشتری را در مدت زمان کوتاه‌تری تولید می‌کنند. لنفوسیت‌های بی جزء اساسی سیستم ایمنی تطابقی است.

  • ۱ تکامل لنفوسیت‌های بی نارس
  • ۲ عملکرد لنفوسیت‌های بی
  • ۳ کلونالیته
  • ۴ انواع سلول‌های بی
  • ۵ شناخت آنتی ژن توسط سلول‌های بی
  • ۶ فعال شدن سلول‌های بی
  • ۷ منبع

کامل لنفوسیت‌های بی نارس

لنفوسیت‌های بی پس از آن که در سلول‌های بنیادین مغز استخوان به وجود آمدند، باید برای کسب ویژگی‌های لازم برای شناسایی و مبارزه با میکروب‌ها، تکامل یابند. تکامل این سلول‌ها در مغز استخوان انجام می‌گیرد (در حالی که تکامل لنفوسیت‌های تی در تیموسصورت می‌گیرد). بعد از رسیدن به مرحلهٔ نارس IgM ‏ مثبت در مغز استخوان، سلول‌های بی نارس به طحال مهاجرت می‌کنند. در این حالت به این سلول‌های مهاجرت‌کرده لنفوسیت‌های بی ترانزیشنال می‌گویند. برخی از این سلول‌ها به لنفوسیت‌های بی بالغ تمایز می‌یابند. تکامل لنفوسیت‌های بی از طریق چندین مرحله رخ می‌دهد که هر مرحله نشان‌دهندهٔ یک تغییر در محتوای ژنوم در جایگاهآنتی‌بادی است. هر آنتی‌بادی از دو زنجیرهٔ مشابه سبک (اِل) و دو زنجیرهٔ مشابه سنگین (ایچ) تشکیل شده‌است و ژن‌های مختص آنها در ناحیهٔ ‏ (متغیر) و ناحیهٔ ‏ (ثابت) یافت می‌شوند. در ناحیه v زنجیرهٔ سنگین سه قسمت وجود دارد: V و D و J. در فرایندی تصادفیِ نوترکیبی VDJ باز ترکیب می‌شوند تا یک حوزهٔ متغیر منحصر به‌فرد در ایمونوگلوبلین هر سلول منفرد B بسازند. بازچینی‌های مشابهی برای ناحیه V زنجیرهٔ سبک رخ می‌دهد با این تفاوت که تنها دو قسمت وجود دارد که درگیر می‌شوند (V و J). زمانی که لنفوسیت بی در هر مرحله از فرایند بلوغ شکست بخورد توسط مکانیسم آپوپتوز می‌میرد، به این فرایند حذف کلونال می‌گویند. اگر لنفوسیت بی در حین فرایند بلوغ آنتی‌ژن خودی را بشناسد، این سلول سرکوب شده (آنرژی) یا متحمل آپوپتوز (انتخاب منفی)می‌شود. سلول‌های بی دایما در مغز استخوان تولید می‌شوند. وقتی گیرنده‌های سلول بی در سطح این سلول با آنتی ژن‌های موجود کشف شده در بدن جفت و جور می‌شوند، سلول بی تکثیر می‌شود و یک شکل آزاد از آن رسپتورها را(آنتی بادی)با مکان‌های اتصالی مشابه همانند آنهایی که در سطح سلول اولیه هستند ترشح می‌کند. بعد از فعال شدن این سلول تکثیر می‌شود و سلول‌های خاطرهٔ بی تشکیل می‌شوند تا همان آنتی ژن‌ها را بشناسند. این اطلاعات در آینده به عنوان بخشی از سیستم ایمنی تطابقی استفاده خواهد شد تا یک پاسخ ایمنی قوی تر و کارامدتر در مقابل تمام آنتی ژن‌های مواجه شدهٔ قبلی ایجاد شود.

عملکرد لنفوسیت‌های بی

بدن انسان روزانه میلیون‌ها نوع مختلف از سلول‌های بی را تولید می‌کند که در خون و سیستم لنفی گردش کرده و نقش نظارت ایمنی را بازی می‌کنند. آنها باید کاملا فعال شوند تا آنتی بادی تولید کنند.هر سلول بی یک پروتیین گیرندهٔ منحصربه فرد(گیرندهٔ سلول بیBCR) در سطح خود دارد که به یک آنتی ژن خاص متصل خواهد شد. BCR یک ایمونوگلوبلین متصل به غشا است، واین ملکول است که افتراق سلول بی را از سایرانواع لنفوسیت‌ها ممکن میسازد، همچنین این ملکول پروتیین اصلی برای فعال شدن سلول بی است. زمانی که سلول بی با آنتی ژن همجنس خود مواجه می‌شود و یک پیام اضافی از سلول T کمکی دریافت می‌کند می‌تواند به یکی از سلول‌های بی (سلول بی پلاسما و سلول بی خاطره) تمایز یابد. سلول بی می‌تواند مستقیما یکی از این سلول‌ها شود و یا اینکه ممکن است متحمل یک مرحلهٔ واسطه به نام واکنش مرکز زایا شود.در این مرحلهٔ واسطه‌ای سلول بی ناحیهٔ متغیر ژن ایمنوگلوبلین خود را هایپر میوتیت می کند(هایپرمیوتیشن پیکری) و احتمالا متحمل تغییر کلاس (class switching) می‌شود.

کلونالیته

بی سل‌ها به صورت کلون وجود دارند.همهٔ بی سل‌ها از یک سلول خاص مشتق می‌شوند و بنابراین آنتی بادی‌هایی که توسط دودمان تمایزیافتهٔ آنها تولید می‌شوند می‌توانند اجزای مشابه (اپیتوپ) یک آنتی ژن را بشناسند یا به ان متصل شوند. این کلونالیته نتایج مهمی دارد زیراحافظهٔ ایمونوژنیک متکی به آن است. گوناگونی بزرگی در پاسخ ایمنی بوجود می‌آید زیرابیش از۱۰ به توان ۹ کلون وجود دارند که برای شناسایی آنتی ژن‌های مختلف اختصاصی هستند. یک سلول بی منفرد یا یک کلون از سلول‌ها با اختصاصیت مشترک در مواجهه با آنتی ژن خاص خودشان برای تولید تعداد زیادی سلول بی تقسیم می‌شوند. بیشتر این سلول‌های بی به پلاسماسل تمایز می‌یابند. این پلاسماسل‌ها آنتی بادی‌هایی به داخل خون ترشح می‌کنند تا به همان اپی توپی که در ابتدا موجب تکثیر شد متصل شوند.اقلیت کمی به عنوان سلول‌های خاطره نجات می‌یابند که می‌توانند تنها همان اپیتوپ را شناسایی کنند.علاوه بر این در هر چرخه تعداد سلول‌های خاطرهٔ نجات یافته افزایش می‌یابد. این افزایش همراه است با affinity maturation که موجب نجات یافتن بی سل‌هایی می‌شود که با نزدیکی(افینیتی) بالایی به آنتی ژن خاص متصل می‌شوند. این تقویت متعاقب با بهبود پاسخ ایمنی، پاسخ ایمنی ثانویه نام دارد. سلول‌هایی که برای اولین بار با آنتی ژن مواجه می‌شوند بی سل‌های خام (naive)نام دارند.

 

انواع سلول‌های بی

۱.سلول‌های بی پلاسما(سلول‌های پلاسما):سلول‌های بی بزرگی هستند که قبلا با آنتی ژن مواجه شده‌اند و مقادیر زیادی آنتی بادی تولید و ترشح می‌کنند که این آنتی بادی‌ها با متصل شدن به میکروبها و تبدیل آنها به اهداف سهل تری برای فاگوسیتوز و فعال کردن سیستم کمپلمان، در تخریب آنها کمک می‌کنند. گاهی به انها کارخانهٔ آنتی بادی هم می‌گویند. یک میکروگراف از این سلول‌ها مقادیر زیادی از شبکهٔ اندوپلاسمی زبر که مسؤل ساخت آنتی بادی است را در سیتوپلاسم این سلول‌ها نشان می‌دهد. این سلول‌ها عمر کوتاهی دارند و زمانی که عامل تحریک کننده که پاسخ ایمنی را برانگیخته از بین رود متحمل آپپتوز می‌شوند. دلیل این اتفاق پایان مواجههٔ ممتد با فاکتورهای تحریک کنندهی کلونی مختلف است زیرا این فاکتورها بری نجات یافتن لازمند.

۲.سلول‌های بی خاطره :این سلول‌ها از سلول‌های بی فعال شده که برای آنتی ژن مورد مواجهه در حین پاسخ ایمنی اولیه اختصاصی هستند بوجود می‌آیند. این سلول‌ها عمر طولانی دارند و به دنبال یک مواجههٔ ثانویه با همان آنتی ژن می‌توانند به سرعت پاسخ دهند.

۳.سلول‌های b-۱


۴.سلول‌های 
b-۲

۵.سلول‌های بی ناحیهٔ مارژینال


۶.سلول‌های بی فولیکولار

شناخت آنتی ژن توسط سلول‌های بی

یک تفاوت عمده بین بی سل‌ها و تی سل‌ها این است که هرکدام از این لنفوسیت‌ها چگونه آنتی ژن خود را می‌شناسد. بی سل‌ها آنتی ژن هم جنس خود را به شکل خامش شناسایی می‌کنند. آنها با استفاده از bcr یا ایمونوگلوبلین متصل به غشا خود آنتی ژن آزاد(محلول) در خون یا لنف را شناسایی می‌کنند. برعکس، تی سل‌ها آنتی ژن همجنس خود را به یک شکل پردازش شده، به عنوان یک قطعهٔ پپتیدی که توسط یک ملکول MHC ی سلول ارائه دهندهٔ آنتی ژن به گیرندهٔ سلول تی ارائه شده، شناسایی می‌کنند.

فعال شدن سلول‌های بی

شناسایی آنتی ژن توسط تی سل تنها عامل ضروری برای فعال شدن بی سل نیست. (ترکیبی از تکثیر کلونال و تمایز انتهایی به پلاسماسل‌ها). بی سل‌هایی که در معرض آنتی ژن قرار نگرفته اند(سلول‌های بی خام)می توانند به یک شیوهٔ وابسته یا غیر وابسته به تی سل فعال شوند.

فعال شدن وابسته به سلول تی'

هنگامی که یک پاتوژن توسط یک سلول ارائه دهندهٔ آنتی ژن مثل ماکروفاژ یا سلول دندریتیک بلع می‌شود، پروتین‌های پاتوژن سپس به پپتیدهایی هضم شده و به پروتیین‌های MHC کلاس ۲ متصل می‌شوند. این کمپلکس سپس به خارج از غشائ سلول انتقال داده می‌شود. اکنون این ماکروفاژ فعال شده‌است تا چندین سیگنال را به یک سلول تی خاص که پپتید ارائه شده را می‌شناسد تحویل دهد.سلول تی سپس تحریک می‌شود تا اتوکرین ها(پیام رسانی اتوکرین) را تولید کند که این امر منجر به تکثیر و تمایز به سلول‌های تی خاطره و اثرگذار می‌شود. سلول‌های تی کمکی سپس از طریق یک پدیده به نام سیناپس ایمونولوژیکی سلول‌های بی خاص را فعال می‌کنند. سلول‌های بی فعال سپس آنتی بادی‌هایی تولید می‌کنند که این آنتی بادی‌ها به پیشگیری از پاتوژن‌ها تا زمانی که فاگوسیت ها(یعنی ماکروفاژها، نوتروفیل‌ها)یا سیستم کمپلمان میزبان را از پاتوژن‌ها پاک می‌کنند، کمک خواهد کرد. اکثر آنتی ژن‌ها وابسته به سلول تی هستند، به این معنی که کمک سلول تی برای تولید آنتی بادی حداکثر لازم است. با یک آنتی ژن وابسته به سلول تی، اولین سیگنال از اتصال متقاطع آنتی ژن با گیرندهٔ سلول بی(BCR)و دومین سیگنال از تحریک همزمان بوسیلهٔ سلول تی می‌آید. آنتی ژن‌های وابسته به سلول‌های تی شامل پروتئین‌هایی می‌شوند که روی MHC کلاس ۲ی سلول بی به یک زیرنوع خاص از سلول تی به نام Th۲ ارائه می‌شوند. زمانی که یک سلول بی همان آنتی ژن را پردازش کرده و به سلول Th آماده(primed) ارائه می‌دهد، سلول تی سایتوکایین‌هایی ترشح می‌کند که سلول بی را فعال می‌کند.این سایتوکایین‌ها تکثیر و تمایز سلول بی به پلاسماسل‌ها را آغاز می‌کنند. تغییر ایزوتیپ(Isotype switching) به IgG، IgAو IgE و تولید سلول خاطره، در پاسخ به آنتی ژن‌های وابسته به تی رخ می‌دهد.این تغییر ایزوتایپ نوترکیبی تغییر کلاس(‍CSR) نام دارد. زمانی که این تغییر رخ داد سلول بی خاص دیگر نمی‌تواند ایزوتایپ‌های اولیهٔ IgM و IgD را تولید کند.

فعال شدن غیر وابسته به سلول تی

بسیاری از آنتی ژن‌ها، غیر وابسته به سلول تی هستند که می‌توانند هر دو سیگنال را به سلول بی تحویل دهند.موشها بدون تیموس(موش‌های nude که هیچگونه سلول تی تولید نمی‌کنند.) می‌توانند به آنتی ژن‌های غیر وابسته به تی پاسخ دهند.بسیاری از باکتری‌ها اپی توپ کربوهیدراتی تکرار شونده دارند که سلول‌های بی را با اتصال متقاطع به گیرنده‌های آنتی ژنی IgM در سلول بی و پاسخ به وسیلهٔ تولید IgM در غیاب کمک سلول تی، تحریک می‌کنند.دو نوع فعال شدن غیر وابسته به سلول تی وجود دارد:نوع یک (پلی کلونال) و نوع دو(که در آن ماکرو فاژها چندین آنتی ژن مشابه به شیوه‌ای ارائه میدهند که موجب اتصال متقاطع آنتی بادی‌ها در سطح سلول‌های بی می‌شود.


نوشته شده در : دوشنبه 30 اردیبهشت 1392  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:10 ب.ظ

Whoa all kinds of valuable information!
levitra prices levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra buy levitra 20 mg cheap 20mg levitra buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20mg buy levitra 10mg vardenafil
Cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 07:21 ق.ظ

You revealed that very well.
buy cialis online cheapest can i take cialis and ecstasy cialis for sale south africa online cialis cialis bula cialis kaufen bankberweisung tadalafil 20mg order a sample of cialis buy cialis online cheapest legalidad de comprar cialis
Cialis pills
یکشنبه 8 مهر 1397 04:28 ق.ظ

Thanks, Loads of material.

click now cialis from canada prezzo cialis a buon mercato trusted tabled cialis softabs cialis generico in farmacia american pharmacy cialis cipla cialis online cialis 5 mg buy cialis 5 mg funziona cialis canada cialis 30 day sample
canadian prescriptions online
شنبه 31 شهریور 1397 06:13 ب.ظ

Info certainly considered..
northwest pharmacies online canadian mail order pharmacies canadian pharmacies that are legit canadian pharmaceuticals online top rated canadian pharmacies online canada medication viagra canadiense canada pharmacies account canadian online pharmacy canadian pharmacy king
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:46 ب.ظ

Many thanks, Wonderful stuff!
cialis coupon the best choice cialis woman import cialis safe dosage for cialis cialis 20 mg cost wow cialis 20 cialis generico lilly cialis super acti opinioni cialis generico we recommend cheapest cialis
http://cialisbuys.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:41 ب.ظ

Many thanks, I value this.
purchase once a day cialis cialis savings card cost of cialis per pill american pharmacy cialis where to buy cialis in ontario cialis generico lilly click now buy cialis brand cialis 100mg suppliers achat cialis en suisse cialis generico postepay
http://cialisyoues.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:22 ق.ظ

Thank you! An abundance of forum posts.

effetti del cialis cialis rezeptfrei cost of cialis cvs cialis en 24 hora cialis pills price each wow cialis tadalafil 100mg click now cialis from canada generic cialis soft gels buying cialis in colombia cialis 5 mg
canada online pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:05 ب.ظ

Appreciate it! Loads of forum posts!

best canadian pharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy drugstore online india canada rx canadian pharmacies that ship to us viagra canadiense canadian pharmacies without an rx drugstore online reviews canadian pharmaceuticals are canadian online pharmacies safe
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:52 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
order viagra cheap viagra purchase online viagra online doctor where to buy real viagra online buy original viagra viagra online no prescriptions where to buy viagra from viagra on prescription uk where to buy viagra cheap cost of viagra
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:50 ق.ظ

You have made your point!
buy cialis cialis pills price each cialis efficacit purchase once a day cialis cialis 20 mg best price recommended site cialis kanada viagra or cialis price cialis best cialis ahumada buy cialis online cheapest
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:28 ب.ظ

You actually reported that terrifically.
cialis generisches kanada cialis purchasing buy cialis online nz cipla cialis online tadalafil 200 cialis coupon cialis online nederland cialis therapie cialis generico en mexico cialis canada on line
Сialis
یکشنبه 4 شهریور 1397 02:09 ق.ظ
Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could
find a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?

Thanks a lot!
buy viagra where
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:44 ق.ظ

Nicely spoken of course. .
buy viagra pills buying viagra online without prescription can you buy viagra in stores buy viagra now how to buy viagra online without a prescription can you buy viagra at walmart how to purchase viagra viagra uk buy online cheap generic viagra online uk where to buy viagra uk
cheap cialis in australia
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:23 ب.ظ

Thank you, Wonderful stuff.
generic cialis in vietnam buy cialis cheap 10 mg cialis coupon cost of cialis cvs cialis 100mg suppliers 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis prezzo di mercato cialis prices cialis 5mg cialis 200 dollar savings card
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:42 ق.ظ

You said it nicely.!
prices for cialis 50mg cialis rezeptfrei cialis prices buy brand cialis cheap cialis pills only here cialis pills effetti del cialis achat cialis en suisse dose size of cialis we choice cialis uk
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:00 ب.ظ

Whoa lots of wonderful advice.
cialis daily new zealand cialis dosage recommendations look here cialis order on line are there generic cialis cialis pills in singapore canadian cialis cialis 05 interactions for cialis cialis generico postepay brand cialis nl
Viagra uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:32 ق.ظ

You actually mentioned that well!
buy a viagra online how to order viagra online viagra buy how to buy generic viagra online viagra pharmacy price for viagra buy viagra online overnight delivery buying viagra online safe how do i order viagra buy herbal viagra
Cialis pills
جمعه 17 فروردین 1397 10:27 ب.ظ

Many thanks! Plenty of write ups.

cialis prices viagra cialis levitra order cialis from india cialis 20 mg cost cialis for sale south africa cialis generico in farmacia cialis uk next day buy cialis online nz cialis 50 mg soft tab weblink price cialis
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 08:12 ب.ظ

Wow lots of amazing data!
the best choice cialis woman cialis 10 doctissimo brand cialis generic prix cialis once a da prescription doctor cialis cialis free trial tadalafil generic cialis taglich cialis 5 effetti collaterali we choice cialis uk
Buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:47 ق.ظ

Very well voiced certainly! !
price cialis best cialis australia org cialis canadian drugs cialis with 2 days delivery wow cialis tadalafil 100mg canadian cialis cialis tadalafil click here to buy cialis we use it cialis online store generic cialis 20mg tablets
How do you get taller in a day?
شنبه 18 شهریور 1396 08:14 ب.ظ
Very energetic post, I enjoyed that bit. Will
there be a part 2?
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 08:37 ب.ظ
Howdy! This blog post could not be written any better!
Looking at this article reminds me of my previous roommate!
He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this article
to him. Pretty sure he'll have a very good read. Thank you for sharing!
bethconcienne.blog.fc2.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 12:26 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book
in it or something. I think that you could do with a
few pics to drive the message home a bit, but other than that,
this is great blog. A fantastic read. I will certainly be back.
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 06:36 ق.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I've shared your site in my social networks!
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 02:00 ق.ظ
bookmarked!!, I like your web site!
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 07:48 ب.ظ
Wow, this piece of writing is good, my younger sister is analyzing these kinds of things, therefore I
am going to let know her.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 09:58 ب.ظ
Its such as you read my mind! You appear to know
so much about this, like you wrote the guide in it or something.
I believe that you could do with some p.c. to pressure
the message home a bit, however instead of that, that is great blog.
A fantastic read. I'll definitely be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر