تبلیغات
زیست شناسی گرگان - انواع انتقال دهنده های عصبی

امروز:

انواع انتقال دهنده های عصبی

نورون‌ها از نظر تولید و ترکیب مواد شیمایی، سلولی بسیار فعال هستند و فرآورده‌های آنها در سوخت‌وساز آنها و ایجاد ارتباط بین نورون‌ها و کارکردهای مختلف عصبی مانند حالات روانی و یادگیری، نقش اساسی دارند. بعضی از این مواد در سیناپس‌ها به عنوان انتقال‌دهنده و برخی به عنوان تعدیل‌کننده(Neuromodulators) عمل می‌کنند. بسیاری از داروهای روانی با تاثیر در این مواد و یا در گیرنده‌های آنها باعث تغییرات عصبی و روانی می‌گردند.[1]
  جایگاه اصلی این میانجی‌گرهای عصبی همواره در یک شکاف 200 آنگسترومی، بین آکسون و دندریت نورون‌ها می‌باشد.[2] انتقال‌دهنده‌ها که در سطح یک سیناپس اثر می‌کنند، منطقه عمل محدودتری دارند. تعدیل‌کننده‌های عصبی در مغز، میدان عمل وسیع‌تری دارند و میزان ترشح آنها بیشتر است. ساخت و آزاد شدن این مواد به تولید و ترشح هورمون‌ها شباهت دارد. تاکنون ده‌ها انتقال‌دهنده و تعدیل‌کننده عصبی شناسایی شده‌اند که مهمترین آنها را نام می‌بریم.[3]
 
 
استیل‌کولین
  استیل‌کولین ماده ناقلی است که در صفحه محرکه عصبی – ماهیچه‌ای انسان و مهره‌داران وجود دارد. صفحه محرکه عصبی – ماهیچه‌ای همان ارتباط بین آکسون سلول حرکتی با تار ماهیچه‌ای را می‌گویند که از ویژگی سیناپس شیمیایی برخوردار می‌باشد. استیل‌کولین با مکانیسم انتقال، وارد پایانه عصبی می‌شود. نیمی از استیل‌کولین موجود در پایانه عصبی، از آزادسازی و احیای قبلی استیل‌کولین ناشی می‌شود و بقیه از پلاسمای خون تامین می‌گردد. برای تولید استیل‌کولین، نیاز به آنزیم کولین استیلاز(Choline Acetylase) می‌باشد. این آنزیم در جسم سلولی نورون حرکتی ساخته می‌شود و در مدت 10 روز از آکسون به پایانه پیش‌سیناپسی انتقال داده می‌شود.[4]
  استیل‌کولین ساخته و آزاد شده در پایانه، از طریق انتقال فعال به درون وزیکول یا حبابچه‌های ناقل موجود در پایانه هدایت می‌شوند، سپس هر زمان که پتانسیل عمل وارد پایانه پیش‌سیناپسی می‌شود، تعدادی از این وزیکول‌ها در یک زمان، ناقل خود را در عرض یک‌هزارم‌ثانیه، به داخل شکاف سیناپسی تخلیه می‌کنند. مکانیسم تخلیه مواد ناقل توسط وزیکول‌ها مربوط به کانال‌های وابسته به ولتاژ کلسیم است. به این صورت که با ورود پتانسیل عمل، کانال‌های کلسیمی باز می‌شود و یون‌های کلسیم وارد پایانه می‌شوند. سپس این یون‌های کلسیم، به مولکول‌های پروتئینی خاصی متصل شده و باعث می‌شود که نقاطی به نام محل‌های آزادسازی در درون غشا باز شده و وزیکول‌ها مواد ناقل خود را که همان استیل‌کولین است، به شکاف سیناپسی تخلیه کنند. وقتی استیل‌کولین در شکاف سیناپسی آزاد شد، نورون پس‌سیناپسی را، تحریک یا مهار می‌کند.[5]
  بعد از غیرفعال شدن گیرندگان غشا زیرسیناپسی و همچنین پایان وظیفه استیل‌کولین، آنزیمی به نام کولین استراز(ChE) که در شبکه پروتئوگلیکان شکاف سیناپسی وجود دارد، استیل‌کولین را به استات و کولین تجزیه کرده که کولین آن توسط پایانه سیناپس جذب شده و دوباره به استیل‌کولین تبدیل می‌شوند.[6]
  به نورون‌ها و سیناپس‌هایی که استیل‌کولین آزاد می‌کنند، استیل کولینرژیک(Acetyl cholinergic) می‌گویند. استیل‌کولین دارای دو نوع گیرنده است:
 
1) گیرنده‌های موسکارینی(Muscarinic): این گیرنده‌ها به وسیله استیل‌کولین و ماده‌ای به نام موسکارین که از یک قارچ به دست می‌آید فعال می‌شوند. "آتروپین" گیرنده‌های موسکارینی را از کار می‌اندازد.
 
2) گیرنده‌های نیکوتینی(Nicotinic): این گیرنده‌ها نیز به وسیله استیل‌کولین و ماده نیکوتین فعال می‌شوند. "کورار" باعث از کار افتادن گیرنده‌های نیکوتینی در بدن می‌شود.
 
 

 در سیناپس‌های استیل کولینرژیک مغز و نخاع از هر دو نوع گیرنده استیل‌کولین یافت می‌شود؛ ولی گیرنده‌های تارهای عضلات اسکلتی از نوع نیکوتینی هستند. ماده‌ای سمی به نام توکسین بوتولیک که از نوعی باکتری تولید می‌شود، با ممانعت از آزاد شدن استیل‌کولین باعث از کار افتادن سیناپس‌های استیل کولینرژیک می‌شود.[7]
 
 
کاتکولامین‌ها(catecholamins)
  آدرنالین یا اپی‌نفرین، نورآدرنالین یا نوراپی‌نفرین و دوپامین از جمله ناقلین آدرنرژیک این دسته بوده که در تمام سیناپس‌های پس‌گره‌ای دستگاه سمپاتیک به استثنای غدد عرق وجود دارند. همه این کاتکولامین‌ها، از اسیدآمینه تیروزین ساخته شده‌اند.[8]
 
الف. دوپامین: این ماده یکی از مهمترین انتقال‌دهنده‌های نورون‌های مراکز عصبی است و بسیاری از بیماری‌های عصبی و روانی به اختلال در ترشح و عملکرد آن مربوط است. دوپامین برحسب نوع گیرنده‌هایی که در آن اثر می‌کند، ممکن است تحریک‌کننده و یا بازدارنده باشد. در نواحی مختلفی از مغز، نورون‌های دوپامینرژیک شناخته شده‌اند که یکی از آنها هسته سیاه در مغز میانی است. دوپامین از انتهای آکسون این نورون‌ها به درون اجسام مخطط در قاعده مغز آزاد می‌شود. آسیب دیدن نورون‌های دوپامینرژیک باعث بروز بیماری پارکینسون(Parkinson) می‌شود. در حقیقت تحلیل این نورون‌ها و در نتیجه کاهش فعالیت دوپامین‌ در مغز، ایجاد کننده علایم بیماری پارکینسون است. عکس این روند در بیماری اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی وجود دارد، به این صورت که فعالیت بیش از حد طبیعی این نورون‌ها باعث افزایش فعالیت دوپامین شده و علایم بیماری اسکیزوفرنی بروز می‌کند.
 
چگونگی اندازه‌گیری فعالیت نورون‌های دوپامینرژیک
  دوپامین و سایر کاتکولامین‌ها به وسیله یک آنزیم داخل نورونی به نام مونو آمین اکسیداز(MAO) و یک آنزیم خارج‌نورونی به نام کاتکول اومتیل ترانسفراز(COMT)، تجزیه و بی‌اثر می‌شوند. دوپامین پس از تجزیه شدن ماده‌ای به نام هومو وانیلیک اسید(HVA) به وجود می‌آورد که با اندازه‌گیری مقدار آن در مایع مغزی – نخاعی و پلاسمای خون و ادرار، می‌توان به میزان فعالیت نورون‌های دوپامینرژیک مغز پی برد.[9]
 
ب. نوراپی‌نفرین(نورآدرنالین): از پایانه‌های نورون‌هایی ترشح می‌شود که اجسام سلولی آنها در ساقه مغز و هیپوتالاموس واقع هستند. نورون‌های ترشح‌کننده نوراپی‌نفرین، به طور خاص، در لوکوس سرولئوس در پل مغز قرار دارد.[10]
  آنزیمی به نام دوپامین هیدروکسیلاز(dopamine hydroxylase) باعث تبدیل دوپامین به نوراپی‌نفرین می‌شود. در نورون‌هایی که این آنزیم وجود دارد، دوپامین به شکل نوراپی‌نفرین آزاد می‌شود. این نورون‌ها را، نورآدرنرژیک می‌نامند. نوراپی‌نفرین در اعصاب محیطی سمپاتیک و تعدادی از سیناپس‌های مغز نقش انتقال دارد. نوراپی‌نفرین پس از اثر در غشای پس‌سیناپسی دوباره به وسیله پایانه سیناپس جذب می‌شود و یا به وسیله آنزیم مونو آمین اکسیداز تجزیه و غیرفعال می‌شود. نورون‌های آدرنرژیک در اغلب نواحی نقش تحریک‌کننده و در برخی سیناپس‌ها اثر بازدارنده یا مهاری دارند. همچنین این نورون‌ها در بیداری و افزایش سطح برانگیختگی و بالا بردن نورون‌های مغز شرکت دارند.
 
گیرنده‌های نوراپی‌نفرین دو دسته‌اند: 1. آلفا 2. بتا
  در اغلب موارد اثر نوراپی‌نفرین در گیرنده‌های آلفا از نوع تحریکی و در گیرنده‌های بتا از نوع مهاری است. تنها استثناء در قلب و روده است. یعنی نوراپی‌نفرین در گیرنده‌های بتا در قلب، اثر تحریک‌کننده دارند و در گیرنده‌های آلفا و بتای روده باعث مهار حرکات روده می‌شود.[11]
 
ج. اپی‌نفرین(آدرنالین): این ماده بیشتر در بخش مرکزی غده فوق کلیه ترشح می‌شود که از نظر جنینی یک گره سمپاتیک تغییر شکل یافته است. به نورون‌هایی که این انتقال‌دهنده را می‌سازند، آدرنرژیک می‌گویند. اپی‌نفرین هم مانند نوراپی‌نفرین، پس از آزاد شدن در شکاف سیناپسی، دوباره جذب پایانه سیناپس می‌شود و مقدار کمی از آن به مواد شیمیایی غیرفعال تجزیه می‌شوند.[12]
 
 
سروتونین
  از هسته‌هایی ترشح می‌شود که از سجاف میانی(‌median raphe) ساقه مغز منشأ می‌گیرند و به درون بسیاری از نواحی مغز و نخاع و هیپوتالاموس می‌روند.[13]
  سروتونین از اسید آمینه تریپتوفان ساخته می‌شود. سروتونین و ماده دیگری به نام ملاتونین(melatonin) با نام کلی ایندولامین(indolamine) خوانده می‌شوند. ملاتونین، هورمون غده کاجی یا پینه‌آل(pineal) است که از تغییر شکل سروتونین به وجود می‌آید. سروتونین از مهمترین انتقال دهنده‌ها و تعدیل‌‌کننده‌های عصبی است. آنزیم مونو آمین اکسیداز، باعث تجزیه و غیرفعال شدن سروتونین می‌گردد. حاصل تجزیه سروتونین ماده‌ای به نام "5- هیدروکسی ایندول استیک اسید" می‌باشد که با اندازه‌گیری مقدار آن می‌توان به میزان سروتونین بدن پی برد. سروتونین در مسیرهای انتقال درد به مراکز عصبی، به عنوان یک مهار کننده عمل می‌کند. از دیگر اعمال سروتونین می‌توان، برقراری حالت خواب، تنظیم رفتارهای تغذیه و نوسانات خلق‌وخو را نام برد.[14]
 
 
گابا یا گاما آمینو بوتیریک اسید(GABA)
  این ماده از پایانه‌های عصبی در نخاع، مخچه، عقده‌های قاعده‌ای و نواحی بسیاری از قشر مخ ترشح می‌شود.[15]
  گابا از اسید گلوتامیک ساخته می‌شود و یکی از مهمترین واسطه‌های شیمیایی بازدارنده اعصاب است. گابا از طریق افزایش نفوذپذیری غشای عصبی نسبت به یون کلر عمل می‌کند. نورون‌هایی که گابا را تولید می‌کنند، گابرژیک نام دارند. تحلیل نورون‌های گابرژیک در مغز باعث بیماری داء‌الرقص یا کره(Chorea) می‌شود که در آن حرکات غیرارادی وسیعی در بیمار ظاهر می‌شود. داروهای بنزو دیازپین، عمل گابا در مغز را تشدید و تسهیل می‌کنند.[16]
 
 
گلوتامات، آسپارتات، گلیسین
  گلوتامات از پایانه‌های پیش‌سیناپسی بسیاری از مسیرهای حسی دستگاه عصبی مرکزی و نواحی قشر مخ ترشح می‌شود.[17]
  این ماده نیز مانند گابا از اسید گلوتامیک به وجود می‌آید ولی برخلاف آن، یک میانجی عصبی تحریک‌کننده بوده و در فرایند یادگیری موثر است. گلوتامات، گابا، آسپارتات و گلیسین جزء گروه اسید آمینه‌ها هستند. گلوتامات و آسپارتات از گوارش مواد پروتئینی در روده به وجود می‌آیند؛ ولی پس از جذب نمی‌توانند از سد بین خون و مغز عبور کنند؛ بنابراین خود مغز این مواد را می‌سازد. گلوتامات واسطه شیمیایی برخی از نورون‌های هیپوتالاموس است که باعث تنظیم ترشحات غده هیپوفیز می‌شوند. آسپارتات مانند گلوتامات تحریک‌کننده است. اسید آمینه گلیسین، یک واسطه شیمیایی بازدارنده بوده و باعث مهار نورون‌های حرکتی می‌شود.[18]
 
 
نوروپپتیدها
  نوروپپتیدها یک گروه کاملا متفاوت از ترانسمیترها بوده و فعالیت آنها معمولا آهسته است. این واسطه‌ها در سیتوزول پایانه‌های پیش‌سیناپسی ساخته نمی‌شوند، بلکه در ریبوزوم‌های جسم سلولی نورون‌ها ساخته می‌شوند.[19]
  نوروپپتیدهایی که در دستگاه عصبی وجود دارند، به وسیله یاخته‌های عصبی مغز و نخاع ساخته می‌شوند. تعدادی از این مواد، پپتیدهای شبه افیونی یا اپیوئید نامیده می‌شوند که از ماده بتالیپوتروپین به وجود می‌آیند.
  این مواد با اثر در گیرنده‌های خود باعث تخفیف درد و ایجاد آرامش عصبی می‌شوند. ورزش شدید، درد و عوامل استرس‌زا باعث افزایش ساخته شدن این مواد می‌شوند. نوروپپتیدهای دیگری در مغز ساخته می‌شوند که تعدیل‌کننده و تنظیم‌کننده حالات روانی بوده و در رفتارهای مربوط به گرسنگی، سیری، تشنگی، حالات هیجانی، افسردگی، تغییرات خلقی، حافظه و یادگیری شرکت دارند. تاکنون ده‌ها نوروپپتید شناسایی شده است. بعضی از آنها علاوه بر مغز در غدد درون‌ریز نیز ساخته می‌شوند. کوله سیستوکینین یکی از هورمون‌های دستگاه گوارش است که باعث انقباض کیسه صفرا و کمک به هضم چربی‌ها می‌شود؛ ولی همین ماده در مغز موجب احساس سیری و کاهش اشتها می‌گردد.
  هورمونی نیز به نام ADH یا هورمون ضد ادراری در کلیه‌ها باعث کاهش حجم ادرار شده ولی در مغز به روند حافظه و یادگیری کمک می‌کند.[20]
 منابع:
.1 حائری روحانی، سیدعلی؛ فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، تهران، سمت، 1380، چاپ پنجم،  ص 42.
[2] . امامی میبدی، محمد؛ آناتومی، تهران، سماط، 1382، چاپ ششم، ص 146.
[3] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 142.
[4] . خداپناهی، محمدکریم؛ روان‌شناسی فیزیولوژیک، تهران، سمت، 1383، چاپ دوم، ص 67.
[5] . گایتون، آرتور؛ فیزیولوژی پزشکی، سپهری و دیگران، تهران، اندیشه رفیع، 1384، چاپ سوم، ص 558.
[6] . روان‌شناسی فیزیولوژیک، ص 69.
[7] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 43.
[8] . روان‌شناسی فیزیولوژیک، ص 77.
[9] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 43.
[10] . فیزیولوژی پزشکی، ص 559.
[11] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 44.
[12] . همان، ص 45.
[13] . فیزیولوزی پزشکی، ص 559.
[14] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 45.
[15] . فیزیولوزی پزشکی، ص 559.
[16] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 47.
[17] . فیزیولوژی پزشکی، ص 559.
[18] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 47.
[19] . فیزیولوژی پزشکی، ص 559.
[20] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 48.


نوشته شده در : دوشنبه 18 آبان 1394  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:23 ق.ظ

Thank you, Lots of data!

pharmacy canada online prescriptions global pharmacy canada are canadian online pharmacies safe canadian pharmacies that ship to us canadian pharmacycanadian pharmacy canadian prescriptions online online pharmacies canada pharmaceuticals online northwest pharmacies in canada canadian pharmaceuticals companies
http://mosmotur.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 05:32 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
tadalafil 20mg cialis sicuro in linea best generic drugs cialis cialis price thailand cialis professional yohimbe buy cialis uk no prescription pastillas cialis y alcoho cialis official site non 5 mg cialis generici side effects of cialis
http://bangtingni.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:30 ب.ظ

Great stuff. Kudos.
200 cialis coupon cialis uk tadalafil tablets cialis 20 mg effectiveness sialis interactions for cialis if a woman takes a mans cialis cialis sale online recommended site cialis kanada buy cialis online cheapest
http://headmideem.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 10:56 ب.ظ

Position clearly regarded..
viagra vs cialis canadian discount cialis 200 cialis coupon tarif cialis france cialis uk next day 200 cialis coupon cialis generico online cialis tablets viagra cialis levitra cialis 5mg prix
http://asagto.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:09 ق.ظ

You explained it superbly!
cialis reviews prix de cialis cialis for daily use rezeptfrei cialis apotheke where do you buy cialis cialis baratos compran uk cialis prezzo al pubblico generic cialis soft gels cialis for sale in europa cialis generic
generic cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 02:15 ب.ظ

You actually expressed it well!
import cialis where cheapest cialis we recommend cheapest cialis cialis sicuro in linea cipla cialis online chinese cialis 50 mg cialis professional yohimbe we choice free trial of cialis cialis 20 mg cost 200 cialis coupon
cialis 20mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:36 ب.ظ

This is nicely said! !
click here take cialis pastillas cialis y alcoho cialis name brand cheap enter site very cheap cialis buy cialis online legal trusted tabled cialis softabs generic low dose cialis buy brand cialis cheap cialis kaufen wo cialis diario compra
http://realraphy.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:50 ق.ظ

Thank you! I appreciate this.
generic cialis soft gels cialis pills in singapore we use it 50 mg cialis dose cialis patentablauf in deutschland tarif cialis france cialis bula cialis generico milano preis cialis 20mg schweiz compare prices cialis uk cialis without a doctor's prescription
Cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:35 ق.ظ

Awesome material, Thanks.
cialis professional yohimbe free cialis safe dosage for cialis cialis free trial cialis 5 mg schweiz safe site to buy cialis online sublingual cialis online cialis cuantos mg hay cialis 5 mg scheda tecnica cialis billig
http://spuredchec.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:12 ب.ظ

Regards! Ample posts!

cialis professional from usa cialis kaufen bankberweisung venta de cialis canada brand cialis nl recommended site cialis kanada bulk cialis prices for cialis 50mg only now cialis for sale in us cialis canada cialis prezzo al pubblico
Buy cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:37 ب.ظ

Very good forum posts. Many thanks.
cialis 5 mg para diabeticos order a sample of cialis brand cialis nl cialis generico in farmacia generic cialis pro free generic cialis fast cialis online preis cialis 20mg schweiz only now cialis for sale in us cialis pills
can i buy cialis without a prescription?
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:42 ق.ظ

Thanks. A good amount of tips.

achat cialis en europe warnings for cialis only here cialis pills generic cialis pill online cialis 5 mg effetti collateral cialis australia org cialis without a doctor's prescription buy cialis uk no prescription look here cialis order on line cialis super kamagra
http://flowomer.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:21 ب.ظ

Superb facts. Thanks!
import cialis comprar cialis 10 espa241a cialis super kamagra cialis coupon acheter cialis kamagra rezeptfrei cialis apotheke sialis we choice free trial of cialis achat cialis en suisse india cialis 100mg cost
Cialis prices
جمعه 24 خرداد 1398 09:34 ب.ظ

Seriously tons of great knowledge.
effetti del cialis cialis cipla best buy cialis 30 day trial coupon cialis 20 mg best price tadalafilo cialis 5mg billiger cialis 5 mg para diabeticos can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg funziona cialis side effects
http://beaustigthei.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:26 ق.ظ

You said it perfectly.!
price cialis per pill achat cialis en suisse cialis 5 mg order generic cialis online preis cialis 20mg schweiz we like it safe cheap cialis cialis cost cialis 5 mg effetti collateral tadalafil tablets cialis baratos compran uk
cialis for sale
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:09 ب.ظ

Nicely expressed of course. .
click now cialis from canada 5 mg cialis coupon printable ou trouver cialis sur le net rezeptfrei cialis apotheke safe dosage for cialis what is cialis effetti del cialis india cialis 100mg cost buy original cialis generic cialis soft gels
http://scoutextrav.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:34 ق.ظ

Cheers! Quite a lot of tips!

only now cialis for sale in us buy cheap cialis in uk cialis ahumada cialis online holland cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg cut in half cialis 5mg billiger cialis online napol estudios de cialis genricos costo in farmacia cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:02 ق.ظ

Useful advice. Kudos.
tadalafil 5mg we recommend cialis best buy buy cialis online nz the best site cialis tablets cialis 5mg billiger tadalafil tablets cialis 5 mg cialis en mexico precio cialis 20 mg effectiveness cialis coupon
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 10:59 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
rx cialis para comprar generic cialis at the pharmacy cialis 05 cialis online cialis tadalafil online cialis kaufen bankberweisung prices on cialis 10 mg cialis italia gratis cialis price in bangalore wow cialis 20
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 05:12 ب.ظ

Excellent information. With thanks.
cialis kaufen safe site to buy cialis online cialis kaufen cialis generika cialis diario compra what is cialis cialis manufacturer coupon cialis y deporte order a sample of cialis we use it cialis online store
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:48 ق.ظ

Point nicely utilized!!
online pharmacies cialis from canada canadian pharmacycanadian pharmacy viagra canadiense canada drug canadian pharcharmy online24 canadianpharmacyusa24h north west pharmacies canada north west pharmacies canada candida viagra
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:30 ب.ظ

You actually reported that perfectly.
cialis arginine interactio cialis daily does cialis cause gout generic cialis at the pharmacy cialis online look here cialis order on line wow cialis 20 calis only best offers cialis use cialis generic availability
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:02 ق.ظ

Wonderful material. Regards.
tadalafil generic buy generic cialis non 5 mg cialis generici cialis official site generic cialis with dapoxetine we use it 50 mg cialis dose cialis daily new zealand ou trouver cialis sur le net cialis super acti we recommend cialis info
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:35 ق.ظ

Very good information. Thanks a lot.
we recommend cheapest cialis cialis pills cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg buy non 5 mg cialis generici cialis per paypa free generic cialis cialis prezzo di mercato cialis 5 mg para diabeticos get cheap cialis
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:07 ب.ظ

Useful posts. Thank you.
cialis generique 5 mg cialis australian price cialis free trial cialis online only best offers cialis use order a sample of cialis cialis 5 effetti collaterali generic for cialis cialis for sale cialis billig
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:11 ب.ظ

Many thanks, Awesome stuff!
wow look it cialis mexico only best offers cialis use click now buy cialis brand venta cialis en espaa generic low dose cialis achat cialis en europe cialis pills no prescription cialis cheap cialis 20 mg cost cialis without a doctor's prescription
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 11:38 ق.ظ

Thanks a lot. Great stuff!
cialis farmacias guadalajara i recommend cialis generico click here cialis daily uk acheter cialis meilleur pri cialis en 24 hora cialis reviews side effects for cialis generic cialis at walmart cialis venta a domicilio cialis coupon
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:12 ق.ظ

Really a good deal of fantastic tips!
cialis venta a domicilio look here cialis cheap canada cost of cialis per pill we choice cialis pfizer india ou trouver cialis sur le net we use it cialis online store cialis great britain i recommend cialis generico cialis per paypa cialis soft tabs for sale
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 11:03 ق.ظ

Position effectively applied..
cialis vs viagra cialis diario compra cialis arginine interactio link for you cialis price cialis online holland acheter cialis kamagra generic for cialis link for you cialis price we choice cialis uk cialis generique
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 12:13 ق.ظ

This is nicely said! .
look here cialis cheap canada cialis billig cialis en mexico precio cialis kaufen bankberweisung trusted tabled cialis softabs prix cialis once a da price cialis best cialis generisches kanada compare prices cialis uk cialis e hiv
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30