تبلیغات
زیست شناسی گرگان - انواع انتقال دهنده های عصبی

امروز:

انواع انتقال دهنده های عصبی

نورون‌ها از نظر تولید و ترکیب مواد شیمایی، سلولی بسیار فعال هستند و فرآورده‌های آنها در سوخت‌وساز آنها و ایجاد ارتباط بین نورون‌ها و کارکردهای مختلف عصبی مانند حالات روانی و یادگیری، نقش اساسی دارند. بعضی از این مواد در سیناپس‌ها به عنوان انتقال‌دهنده و برخی به عنوان تعدیل‌کننده(Neuromodulators) عمل می‌کنند. بسیاری از داروهای روانی با تاثیر در این مواد و یا در گیرنده‌های آنها باعث تغییرات عصبی و روانی می‌گردند.[1]
  جایگاه اصلی این میانجی‌گرهای عصبی همواره در یک شکاف 200 آنگسترومی، بین آکسون و دندریت نورون‌ها می‌باشد.[2] انتقال‌دهنده‌ها که در سطح یک سیناپس اثر می‌کنند، منطقه عمل محدودتری دارند. تعدیل‌کننده‌های عصبی در مغز، میدان عمل وسیع‌تری دارند و میزان ترشح آنها بیشتر است. ساخت و آزاد شدن این مواد به تولید و ترشح هورمون‌ها شباهت دارد. تاکنون ده‌ها انتقال‌دهنده و تعدیل‌کننده عصبی شناسایی شده‌اند که مهمترین آنها را نام می‌بریم.[3]
 
 
استیل‌کولین
  استیل‌کولین ماده ناقلی است که در صفحه محرکه عصبی – ماهیچه‌ای انسان و مهره‌داران وجود دارد. صفحه محرکه عصبی – ماهیچه‌ای همان ارتباط بین آکسون سلول حرکتی با تار ماهیچه‌ای را می‌گویند که از ویژگی سیناپس شیمیایی برخوردار می‌باشد. استیل‌کولین با مکانیسم انتقال، وارد پایانه عصبی می‌شود. نیمی از استیل‌کولین موجود در پایانه عصبی، از آزادسازی و احیای قبلی استیل‌کولین ناشی می‌شود و بقیه از پلاسمای خون تامین می‌گردد. برای تولید استیل‌کولین، نیاز به آنزیم کولین استیلاز(Choline Acetylase) می‌باشد. این آنزیم در جسم سلولی نورون حرکتی ساخته می‌شود و در مدت 10 روز از آکسون به پایانه پیش‌سیناپسی انتقال داده می‌شود.[4]
  استیل‌کولین ساخته و آزاد شده در پایانه، از طریق انتقال فعال به درون وزیکول یا حبابچه‌های ناقل موجود در پایانه هدایت می‌شوند، سپس هر زمان که پتانسیل عمل وارد پایانه پیش‌سیناپسی می‌شود، تعدادی از این وزیکول‌ها در یک زمان، ناقل خود را در عرض یک‌هزارم‌ثانیه، به داخل شکاف سیناپسی تخلیه می‌کنند. مکانیسم تخلیه مواد ناقل توسط وزیکول‌ها مربوط به کانال‌های وابسته به ولتاژ کلسیم است. به این صورت که با ورود پتانسیل عمل، کانال‌های کلسیمی باز می‌شود و یون‌های کلسیم وارد پایانه می‌شوند. سپس این یون‌های کلسیم، به مولکول‌های پروتئینی خاصی متصل شده و باعث می‌شود که نقاطی به نام محل‌های آزادسازی در درون غشا باز شده و وزیکول‌ها مواد ناقل خود را که همان استیل‌کولین است، به شکاف سیناپسی تخلیه کنند. وقتی استیل‌کولین در شکاف سیناپسی آزاد شد، نورون پس‌سیناپسی را، تحریک یا مهار می‌کند.[5]
  بعد از غیرفعال شدن گیرندگان غشا زیرسیناپسی و همچنین پایان وظیفه استیل‌کولین، آنزیمی به نام کولین استراز(ChE) که در شبکه پروتئوگلیکان شکاف سیناپسی وجود دارد، استیل‌کولین را به استات و کولین تجزیه کرده که کولین آن توسط پایانه سیناپس جذب شده و دوباره به استیل‌کولین تبدیل می‌شوند.[6]
  به نورون‌ها و سیناپس‌هایی که استیل‌کولین آزاد می‌کنند، استیل کولینرژیک(Acetyl cholinergic) می‌گویند. استیل‌کولین دارای دو نوع گیرنده است:
 
1) گیرنده‌های موسکارینی(Muscarinic): این گیرنده‌ها به وسیله استیل‌کولین و ماده‌ای به نام موسکارین که از یک قارچ به دست می‌آید فعال می‌شوند. "آتروپین" گیرنده‌های موسکارینی را از کار می‌اندازد.
 
2) گیرنده‌های نیکوتینی(Nicotinic): این گیرنده‌ها نیز به وسیله استیل‌کولین و ماده نیکوتین فعال می‌شوند. "کورار" باعث از کار افتادن گیرنده‌های نیکوتینی در بدن می‌شود.
 
 

 در سیناپس‌های استیل کولینرژیک مغز و نخاع از هر دو نوع گیرنده استیل‌کولین یافت می‌شود؛ ولی گیرنده‌های تارهای عضلات اسکلتی از نوع نیکوتینی هستند. ماده‌ای سمی به نام توکسین بوتولیک که از نوعی باکتری تولید می‌شود، با ممانعت از آزاد شدن استیل‌کولین باعث از کار افتادن سیناپس‌های استیل کولینرژیک می‌شود.[7]
 
 
کاتکولامین‌ها(catecholamins)
  آدرنالین یا اپی‌نفرین، نورآدرنالین یا نوراپی‌نفرین و دوپامین از جمله ناقلین آدرنرژیک این دسته بوده که در تمام سیناپس‌های پس‌گره‌ای دستگاه سمپاتیک به استثنای غدد عرق وجود دارند. همه این کاتکولامین‌ها، از اسیدآمینه تیروزین ساخته شده‌اند.[8]
 
الف. دوپامین: این ماده یکی از مهمترین انتقال‌دهنده‌های نورون‌های مراکز عصبی است و بسیاری از بیماری‌های عصبی و روانی به اختلال در ترشح و عملکرد آن مربوط است. دوپامین برحسب نوع گیرنده‌هایی که در آن اثر می‌کند، ممکن است تحریک‌کننده و یا بازدارنده باشد. در نواحی مختلفی از مغز، نورون‌های دوپامینرژیک شناخته شده‌اند که یکی از آنها هسته سیاه در مغز میانی است. دوپامین از انتهای آکسون این نورون‌ها به درون اجسام مخطط در قاعده مغز آزاد می‌شود. آسیب دیدن نورون‌های دوپامینرژیک باعث بروز بیماری پارکینسون(Parkinson) می‌شود. در حقیقت تحلیل این نورون‌ها و در نتیجه کاهش فعالیت دوپامین‌ در مغز، ایجاد کننده علایم بیماری پارکینسون است. عکس این روند در بیماری اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی وجود دارد، به این صورت که فعالیت بیش از حد طبیعی این نورون‌ها باعث افزایش فعالیت دوپامین شده و علایم بیماری اسکیزوفرنی بروز می‌کند.
 
چگونگی اندازه‌گیری فعالیت نورون‌های دوپامینرژیک
  دوپامین و سایر کاتکولامین‌ها به وسیله یک آنزیم داخل نورونی به نام مونو آمین اکسیداز(MAO) و یک آنزیم خارج‌نورونی به نام کاتکول اومتیل ترانسفراز(COMT)، تجزیه و بی‌اثر می‌شوند. دوپامین پس از تجزیه شدن ماده‌ای به نام هومو وانیلیک اسید(HVA) به وجود می‌آورد که با اندازه‌گیری مقدار آن در مایع مغزی – نخاعی و پلاسمای خون و ادرار، می‌توان به میزان فعالیت نورون‌های دوپامینرژیک مغز پی برد.[9]
 
ب. نوراپی‌نفرین(نورآدرنالین): از پایانه‌های نورون‌هایی ترشح می‌شود که اجسام سلولی آنها در ساقه مغز و هیپوتالاموس واقع هستند. نورون‌های ترشح‌کننده نوراپی‌نفرین، به طور خاص، در لوکوس سرولئوس در پل مغز قرار دارد.[10]
  آنزیمی به نام دوپامین هیدروکسیلاز(dopamine hydroxylase) باعث تبدیل دوپامین به نوراپی‌نفرین می‌شود. در نورون‌هایی که این آنزیم وجود دارد، دوپامین به شکل نوراپی‌نفرین آزاد می‌شود. این نورون‌ها را، نورآدرنرژیک می‌نامند. نوراپی‌نفرین در اعصاب محیطی سمپاتیک و تعدادی از سیناپس‌های مغز نقش انتقال دارد. نوراپی‌نفرین پس از اثر در غشای پس‌سیناپسی دوباره به وسیله پایانه سیناپس جذب می‌شود و یا به وسیله آنزیم مونو آمین اکسیداز تجزیه و غیرفعال می‌شود. نورون‌های آدرنرژیک در اغلب نواحی نقش تحریک‌کننده و در برخی سیناپس‌ها اثر بازدارنده یا مهاری دارند. همچنین این نورون‌ها در بیداری و افزایش سطح برانگیختگی و بالا بردن نورون‌های مغز شرکت دارند.
 
گیرنده‌های نوراپی‌نفرین دو دسته‌اند: 1. آلفا 2. بتا
  در اغلب موارد اثر نوراپی‌نفرین در گیرنده‌های آلفا از نوع تحریکی و در گیرنده‌های بتا از نوع مهاری است. تنها استثناء در قلب و روده است. یعنی نوراپی‌نفرین در گیرنده‌های بتا در قلب، اثر تحریک‌کننده دارند و در گیرنده‌های آلفا و بتای روده باعث مهار حرکات روده می‌شود.[11]
 
ج. اپی‌نفرین(آدرنالین): این ماده بیشتر در بخش مرکزی غده فوق کلیه ترشح می‌شود که از نظر جنینی یک گره سمپاتیک تغییر شکل یافته است. به نورون‌هایی که این انتقال‌دهنده را می‌سازند، آدرنرژیک می‌گویند. اپی‌نفرین هم مانند نوراپی‌نفرین، پس از آزاد شدن در شکاف سیناپسی، دوباره جذب پایانه سیناپس می‌شود و مقدار کمی از آن به مواد شیمیایی غیرفعال تجزیه می‌شوند.[12]
 
 
سروتونین
  از هسته‌هایی ترشح می‌شود که از سجاف میانی(‌median raphe) ساقه مغز منشأ می‌گیرند و به درون بسیاری از نواحی مغز و نخاع و هیپوتالاموس می‌روند.[13]
  سروتونین از اسید آمینه تریپتوفان ساخته می‌شود. سروتونین و ماده دیگری به نام ملاتونین(melatonin) با نام کلی ایندولامین(indolamine) خوانده می‌شوند. ملاتونین، هورمون غده کاجی یا پینه‌آل(pineal) است که از تغییر شکل سروتونین به وجود می‌آید. سروتونین از مهمترین انتقال دهنده‌ها و تعدیل‌‌کننده‌های عصبی است. آنزیم مونو آمین اکسیداز، باعث تجزیه و غیرفعال شدن سروتونین می‌گردد. حاصل تجزیه سروتونین ماده‌ای به نام "5- هیدروکسی ایندول استیک اسید" می‌باشد که با اندازه‌گیری مقدار آن می‌توان به میزان سروتونین بدن پی برد. سروتونین در مسیرهای انتقال درد به مراکز عصبی، به عنوان یک مهار کننده عمل می‌کند. از دیگر اعمال سروتونین می‌توان، برقراری حالت خواب، تنظیم رفتارهای تغذیه و نوسانات خلق‌وخو را نام برد.[14]
 
 
گابا یا گاما آمینو بوتیریک اسید(GABA)
  این ماده از پایانه‌های عصبی در نخاع، مخچه، عقده‌های قاعده‌ای و نواحی بسیاری از قشر مخ ترشح می‌شود.[15]
  گابا از اسید گلوتامیک ساخته می‌شود و یکی از مهمترین واسطه‌های شیمیایی بازدارنده اعصاب است. گابا از طریق افزایش نفوذپذیری غشای عصبی نسبت به یون کلر عمل می‌کند. نورون‌هایی که گابا را تولید می‌کنند، گابرژیک نام دارند. تحلیل نورون‌های گابرژیک در مغز باعث بیماری داء‌الرقص یا کره(Chorea) می‌شود که در آن حرکات غیرارادی وسیعی در بیمار ظاهر می‌شود. داروهای بنزو دیازپین، عمل گابا در مغز را تشدید و تسهیل می‌کنند.[16]
 
 
گلوتامات، آسپارتات، گلیسین
  گلوتامات از پایانه‌های پیش‌سیناپسی بسیاری از مسیرهای حسی دستگاه عصبی مرکزی و نواحی قشر مخ ترشح می‌شود.[17]
  این ماده نیز مانند گابا از اسید گلوتامیک به وجود می‌آید ولی برخلاف آن، یک میانجی عصبی تحریک‌کننده بوده و در فرایند یادگیری موثر است. گلوتامات، گابا، آسپارتات و گلیسین جزء گروه اسید آمینه‌ها هستند. گلوتامات و آسپارتات از گوارش مواد پروتئینی در روده به وجود می‌آیند؛ ولی پس از جذب نمی‌توانند از سد بین خون و مغز عبور کنند؛ بنابراین خود مغز این مواد را می‌سازد. گلوتامات واسطه شیمیایی برخی از نورون‌های هیپوتالاموس است که باعث تنظیم ترشحات غده هیپوفیز می‌شوند. آسپارتات مانند گلوتامات تحریک‌کننده است. اسید آمینه گلیسین، یک واسطه شیمیایی بازدارنده بوده و باعث مهار نورون‌های حرکتی می‌شود.[18]
 
 
نوروپپتیدها
  نوروپپتیدها یک گروه کاملا متفاوت از ترانسمیترها بوده و فعالیت آنها معمولا آهسته است. این واسطه‌ها در سیتوزول پایانه‌های پیش‌سیناپسی ساخته نمی‌شوند، بلکه در ریبوزوم‌های جسم سلولی نورون‌ها ساخته می‌شوند.[19]
  نوروپپتیدهایی که در دستگاه عصبی وجود دارند، به وسیله یاخته‌های عصبی مغز و نخاع ساخته می‌شوند. تعدادی از این مواد، پپتیدهای شبه افیونی یا اپیوئید نامیده می‌شوند که از ماده بتالیپوتروپین به وجود می‌آیند.
  این مواد با اثر در گیرنده‌های خود باعث تخفیف درد و ایجاد آرامش عصبی می‌شوند. ورزش شدید، درد و عوامل استرس‌زا باعث افزایش ساخته شدن این مواد می‌شوند. نوروپپتیدهای دیگری در مغز ساخته می‌شوند که تعدیل‌کننده و تنظیم‌کننده حالات روانی بوده و در رفتارهای مربوط به گرسنگی، سیری، تشنگی، حالات هیجانی، افسردگی، تغییرات خلقی، حافظه و یادگیری شرکت دارند. تاکنون ده‌ها نوروپپتید شناسایی شده است. بعضی از آنها علاوه بر مغز در غدد درون‌ریز نیز ساخته می‌شوند. کوله سیستوکینین یکی از هورمون‌های دستگاه گوارش است که باعث انقباض کیسه صفرا و کمک به هضم چربی‌ها می‌شود؛ ولی همین ماده در مغز موجب احساس سیری و کاهش اشتها می‌گردد.
  هورمونی نیز به نام ADH یا هورمون ضد ادراری در کلیه‌ها باعث کاهش حجم ادرار شده ولی در مغز به روند حافظه و یادگیری کمک می‌کند.[20]
 منابع:
.1 حائری روحانی، سیدعلی؛ فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، تهران، سمت، 1380، چاپ پنجم،  ص 42.
[2] . امامی میبدی، محمد؛ آناتومی، تهران، سماط، 1382، چاپ ششم، ص 146.
[3] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 142.
[4] . خداپناهی، محمدکریم؛ روان‌شناسی فیزیولوژیک، تهران، سمت، 1383، چاپ دوم، ص 67.
[5] . گایتون، آرتور؛ فیزیولوژی پزشکی، سپهری و دیگران، تهران، اندیشه رفیع، 1384، چاپ سوم، ص 558.
[6] . روان‌شناسی فیزیولوژیک، ص 69.
[7] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 43.
[8] . روان‌شناسی فیزیولوژیک، ص 77.
[9] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 43.
[10] . فیزیولوژی پزشکی، ص 559.
[11] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 44.
[12] . همان، ص 45.
[13] . فیزیولوزی پزشکی، ص 559.
[14] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 45.
[15] . فیزیولوزی پزشکی، ص 559.
[16] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 47.
[17] . فیزیولوژی پزشکی، ص 559.
[18] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 47.
[19] . فیزیولوژی پزشکی، ص 559.
[20] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 48.


نوشته شده در : دوشنبه 18 آبان 1394  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:35 ق.ظ

Point effectively regarded.!
cialis flussig cialis 5 effetti collaterali cialis therapie how does cialis work comprar cialis navarr cialis sicuro in linea cialis coupon cialis super kamagra cialis online nederland generic cialis soft gels
eyelashes
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 10:40 ق.ظ
I am truly thankful tto the holder of this web site who
has shared thgis enormous post at here.
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:42 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
usa cialis online price cialis wal mart pharmacy safe dosage for cialis prezzo cialis a buon mercato cialis daily dose generic 5 mg cialis coupon printable cialis dosage recommendations buy cialis cheap 10 mg cialis generique cialis lilly tadalafi
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:07 ب.ظ

Fantastic posts, Cheers.
generic for cialis cialis without a doctor's prescription the best choice cialis woman cialis 50 mg soft tab cialis tablets for sale tadalafil 10 mg cialis 5 mg funziona cialis generico lilly cialis great britain buy generic cialis
Viagra sans ordonnance
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:36 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
viagra online without buy generic viagra online uk next day delivery viagra no presc prices for viagra where can you buy viagra without a prescription uk viagra viagra uk buy online buy viagra online now where to get viagra prescription best buy for viagra
depforce price
جمعه 31 فروردین 1397 10:11 ب.ظ
I’m noot that much of a online reeader tto
be honest but you sites reallly nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your websikte too come back later.
Many thanks
side effects of viagra super active
پنجشنبه 23 فروردین 1397 01:32 ب.ظ
Ηi аre using Wordpress for your blog platform? І'm new to thе blog wⲟrld but I'm trʏing
to ցet startеd and ѕet up my own. Dⲟ you neeԁ any coding expertise tο mаke
yоur own blog? Any heⅼⲣ would be greatⅼy appreciated!
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 05:40 ب.ظ

Many thanks, Loads of material.

rx cialis para comprar cialis 5mg cialis canadian drugs cialis 30 day sample cialis pas cher paris cialis 5 effetti collaterali cialis 50 mg soft tab cialis cipla best buy cialis kamagra levitra prescription doctor cialis
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 02:17 ق.ظ
Tһіs paragraph ցives cⅼear idea f᧐r
thе new viewers of blogging, thаt in fact how tо do blogging and site-building.
CialisDaX
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:24 ب.ظ

Truly plenty of wonderful advice!
only here cialis pills comprar cialis navarr cost of cialis cvs cialis 20 mg buy cialis online legal cialis rezeptfrei sterreich cialis for sale south africa cialis canada cialis super acti 5 mg cialis coupon printable
Where is the Achilles heel?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:08 ق.ظ
Hey there! I just wanted to ask if you ever have any
issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a
few months of hard work due to no backup. Do you have any methods to protect against hackers?
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 04:16 ب.ظ
I am truly delighted to read this web site
posts which consists of lots of helpful information, thanks for providing these kinds of data.
How we can increase our height?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:17 ب.ظ
Its like you read my thoughts! You appear to grasp a lot approximately this, like you wrote the
guide in it or something. I feel that you simply could do with some
% to power the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog.
A great read. I will definitely be back.
What makes you grow taller during puberty?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:19 ق.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I am
impressed! Very helpful info specifically the last part :) I care for such info a lot.
I was seeking this particular information for a long time.

Thank you and good luck.
Alena
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:17 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is just placing
the other person's weblog link on your page at suitable place and other person will also do similar for you.
Randell
جمعه 22 اردیبهشت 1396 12:25 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to go back the want?.I am trying to
to find issues to enhance my web site!I assume its good enough to use a few of your concepts!!
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 05:14 ق.ظ
Hi there, I log on to your blog regularly.
Your story-telling style is witty, keep doing
what you're doing!
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 05:52 ب.ظ
If you would like to grow your experience only keep
visiting this web site and be updated with the latest information posted here.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:54 ق.ظ
I constantly emailed this weblog post page to all my associates, for the reason that if like to read it then my links will too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر