تبلیغات
زیست شناسی گرگان - انواع انتقال دهنده های عصبی

امروز:

انواع انتقال دهنده های عصبی

نورون‌ها از نظر تولید و ترکیب مواد شیمایی، سلولی بسیار فعال هستند و فرآورده‌های آنها در سوخت‌وساز آنها و ایجاد ارتباط بین نورون‌ها و کارکردهای مختلف عصبی مانند حالات روانی و یادگیری، نقش اساسی دارند. بعضی از این مواد در سیناپس‌ها به عنوان انتقال‌دهنده و برخی به عنوان تعدیل‌کننده(Neuromodulators) عمل می‌کنند. بسیاری از داروهای روانی با تاثیر در این مواد و یا در گیرنده‌های آنها باعث تغییرات عصبی و روانی می‌گردند.[1]
  جایگاه اصلی این میانجی‌گرهای عصبی همواره در یک شکاف 200 آنگسترومی، بین آکسون و دندریت نورون‌ها می‌باشد.[2] انتقال‌دهنده‌ها که در سطح یک سیناپس اثر می‌کنند، منطقه عمل محدودتری دارند. تعدیل‌کننده‌های عصبی در مغز، میدان عمل وسیع‌تری دارند و میزان ترشح آنها بیشتر است. ساخت و آزاد شدن این مواد به تولید و ترشح هورمون‌ها شباهت دارد. تاکنون ده‌ها انتقال‌دهنده و تعدیل‌کننده عصبی شناسایی شده‌اند که مهمترین آنها را نام می‌بریم.[3]
 
 
استیل‌کولین
  استیل‌کولین ماده ناقلی است که در صفحه محرکه عصبی – ماهیچه‌ای انسان و مهره‌داران وجود دارد. صفحه محرکه عصبی – ماهیچه‌ای همان ارتباط بین آکسون سلول حرکتی با تار ماهیچه‌ای را می‌گویند که از ویژگی سیناپس شیمیایی برخوردار می‌باشد. استیل‌کولین با مکانیسم انتقال، وارد پایانه عصبی می‌شود. نیمی از استیل‌کولین موجود در پایانه عصبی، از آزادسازی و احیای قبلی استیل‌کولین ناشی می‌شود و بقیه از پلاسمای خون تامین می‌گردد. برای تولید استیل‌کولین، نیاز به آنزیم کولین استیلاز(Choline Acetylase) می‌باشد. این آنزیم در جسم سلولی نورون حرکتی ساخته می‌شود و در مدت 10 روز از آکسون به پایانه پیش‌سیناپسی انتقال داده می‌شود.[4]
  استیل‌کولین ساخته و آزاد شده در پایانه، از طریق انتقال فعال به درون وزیکول یا حبابچه‌های ناقل موجود در پایانه هدایت می‌شوند، سپس هر زمان که پتانسیل عمل وارد پایانه پیش‌سیناپسی می‌شود، تعدادی از این وزیکول‌ها در یک زمان، ناقل خود را در عرض یک‌هزارم‌ثانیه، به داخل شکاف سیناپسی تخلیه می‌کنند. مکانیسم تخلیه مواد ناقل توسط وزیکول‌ها مربوط به کانال‌های وابسته به ولتاژ کلسیم است. به این صورت که با ورود پتانسیل عمل، کانال‌های کلسیمی باز می‌شود و یون‌های کلسیم وارد پایانه می‌شوند. سپس این یون‌های کلسیم، به مولکول‌های پروتئینی خاصی متصل شده و باعث می‌شود که نقاطی به نام محل‌های آزادسازی در درون غشا باز شده و وزیکول‌ها مواد ناقل خود را که همان استیل‌کولین است، به شکاف سیناپسی تخلیه کنند. وقتی استیل‌کولین در شکاف سیناپسی آزاد شد، نورون پس‌سیناپسی را، تحریک یا مهار می‌کند.[5]
  بعد از غیرفعال شدن گیرندگان غشا زیرسیناپسی و همچنین پایان وظیفه استیل‌کولین، آنزیمی به نام کولین استراز(ChE) که در شبکه پروتئوگلیکان شکاف سیناپسی وجود دارد، استیل‌کولین را به استات و کولین تجزیه کرده که کولین آن توسط پایانه سیناپس جذب شده و دوباره به استیل‌کولین تبدیل می‌شوند.[6]
  به نورون‌ها و سیناپس‌هایی که استیل‌کولین آزاد می‌کنند، استیل کولینرژیک(Acetyl cholinergic) می‌گویند. استیل‌کولین دارای دو نوع گیرنده است:
 
1) گیرنده‌های موسکارینی(Muscarinic): این گیرنده‌ها به وسیله استیل‌کولین و ماده‌ای به نام موسکارین که از یک قارچ به دست می‌آید فعال می‌شوند. "آتروپین" گیرنده‌های موسکارینی را از کار می‌اندازد.
 
2) گیرنده‌های نیکوتینی(Nicotinic): این گیرنده‌ها نیز به وسیله استیل‌کولین و ماده نیکوتین فعال می‌شوند. "کورار" باعث از کار افتادن گیرنده‌های نیکوتینی در بدن می‌شود.
 
 

 در سیناپس‌های استیل کولینرژیک مغز و نخاع از هر دو نوع گیرنده استیل‌کولین یافت می‌شود؛ ولی گیرنده‌های تارهای عضلات اسکلتی از نوع نیکوتینی هستند. ماده‌ای سمی به نام توکسین بوتولیک که از نوعی باکتری تولید می‌شود، با ممانعت از آزاد شدن استیل‌کولین باعث از کار افتادن سیناپس‌های استیل کولینرژیک می‌شود.[7]
 
 
کاتکولامین‌ها(catecholamins)
  آدرنالین یا اپی‌نفرین، نورآدرنالین یا نوراپی‌نفرین و دوپامین از جمله ناقلین آدرنرژیک این دسته بوده که در تمام سیناپس‌های پس‌گره‌ای دستگاه سمپاتیک به استثنای غدد عرق وجود دارند. همه این کاتکولامین‌ها، از اسیدآمینه تیروزین ساخته شده‌اند.[8]
 
الف. دوپامین: این ماده یکی از مهمترین انتقال‌دهنده‌های نورون‌های مراکز عصبی است و بسیاری از بیماری‌های عصبی و روانی به اختلال در ترشح و عملکرد آن مربوط است. دوپامین برحسب نوع گیرنده‌هایی که در آن اثر می‌کند، ممکن است تحریک‌کننده و یا بازدارنده باشد. در نواحی مختلفی از مغز، نورون‌های دوپامینرژیک شناخته شده‌اند که یکی از آنها هسته سیاه در مغز میانی است. دوپامین از انتهای آکسون این نورون‌ها به درون اجسام مخطط در قاعده مغز آزاد می‌شود. آسیب دیدن نورون‌های دوپامینرژیک باعث بروز بیماری پارکینسون(Parkinson) می‌شود. در حقیقت تحلیل این نورون‌ها و در نتیجه کاهش فعالیت دوپامین‌ در مغز، ایجاد کننده علایم بیماری پارکینسون است. عکس این روند در بیماری اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی وجود دارد، به این صورت که فعالیت بیش از حد طبیعی این نورون‌ها باعث افزایش فعالیت دوپامین شده و علایم بیماری اسکیزوفرنی بروز می‌کند.
 
چگونگی اندازه‌گیری فعالیت نورون‌های دوپامینرژیک
  دوپامین و سایر کاتکولامین‌ها به وسیله یک آنزیم داخل نورونی به نام مونو آمین اکسیداز(MAO) و یک آنزیم خارج‌نورونی به نام کاتکول اومتیل ترانسفراز(COMT)، تجزیه و بی‌اثر می‌شوند. دوپامین پس از تجزیه شدن ماده‌ای به نام هومو وانیلیک اسید(HVA) به وجود می‌آورد که با اندازه‌گیری مقدار آن در مایع مغزی – نخاعی و پلاسمای خون و ادرار، می‌توان به میزان فعالیت نورون‌های دوپامینرژیک مغز پی برد.[9]
 
ب. نوراپی‌نفرین(نورآدرنالین): از پایانه‌های نورون‌هایی ترشح می‌شود که اجسام سلولی آنها در ساقه مغز و هیپوتالاموس واقع هستند. نورون‌های ترشح‌کننده نوراپی‌نفرین، به طور خاص، در لوکوس سرولئوس در پل مغز قرار دارد.[10]
  آنزیمی به نام دوپامین هیدروکسیلاز(dopamine hydroxylase) باعث تبدیل دوپامین به نوراپی‌نفرین می‌شود. در نورون‌هایی که این آنزیم وجود دارد، دوپامین به شکل نوراپی‌نفرین آزاد می‌شود. این نورون‌ها را، نورآدرنرژیک می‌نامند. نوراپی‌نفرین در اعصاب محیطی سمپاتیک و تعدادی از سیناپس‌های مغز نقش انتقال دارد. نوراپی‌نفرین پس از اثر در غشای پس‌سیناپسی دوباره به وسیله پایانه سیناپس جذب می‌شود و یا به وسیله آنزیم مونو آمین اکسیداز تجزیه و غیرفعال می‌شود. نورون‌های آدرنرژیک در اغلب نواحی نقش تحریک‌کننده و در برخی سیناپس‌ها اثر بازدارنده یا مهاری دارند. همچنین این نورون‌ها در بیداری و افزایش سطح برانگیختگی و بالا بردن نورون‌های مغز شرکت دارند.
 
گیرنده‌های نوراپی‌نفرین دو دسته‌اند: 1. آلفا 2. بتا
  در اغلب موارد اثر نوراپی‌نفرین در گیرنده‌های آلفا از نوع تحریکی و در گیرنده‌های بتا از نوع مهاری است. تنها استثناء در قلب و روده است. یعنی نوراپی‌نفرین در گیرنده‌های بتا در قلب، اثر تحریک‌کننده دارند و در گیرنده‌های آلفا و بتای روده باعث مهار حرکات روده می‌شود.[11]
 
ج. اپی‌نفرین(آدرنالین): این ماده بیشتر در بخش مرکزی غده فوق کلیه ترشح می‌شود که از نظر جنینی یک گره سمپاتیک تغییر شکل یافته است. به نورون‌هایی که این انتقال‌دهنده را می‌سازند، آدرنرژیک می‌گویند. اپی‌نفرین هم مانند نوراپی‌نفرین، پس از آزاد شدن در شکاف سیناپسی، دوباره جذب پایانه سیناپس می‌شود و مقدار کمی از آن به مواد شیمیایی غیرفعال تجزیه می‌شوند.[12]
 
 
سروتونین
  از هسته‌هایی ترشح می‌شود که از سجاف میانی(‌median raphe) ساقه مغز منشأ می‌گیرند و به درون بسیاری از نواحی مغز و نخاع و هیپوتالاموس می‌روند.[13]
  سروتونین از اسید آمینه تریپتوفان ساخته می‌شود. سروتونین و ماده دیگری به نام ملاتونین(melatonin) با نام کلی ایندولامین(indolamine) خوانده می‌شوند. ملاتونین، هورمون غده کاجی یا پینه‌آل(pineal) است که از تغییر شکل سروتونین به وجود می‌آید. سروتونین از مهمترین انتقال دهنده‌ها و تعدیل‌‌کننده‌های عصبی است. آنزیم مونو آمین اکسیداز، باعث تجزیه و غیرفعال شدن سروتونین می‌گردد. حاصل تجزیه سروتونین ماده‌ای به نام "5- هیدروکسی ایندول استیک اسید" می‌باشد که با اندازه‌گیری مقدار آن می‌توان به میزان سروتونین بدن پی برد. سروتونین در مسیرهای انتقال درد به مراکز عصبی، به عنوان یک مهار کننده عمل می‌کند. از دیگر اعمال سروتونین می‌توان، برقراری حالت خواب، تنظیم رفتارهای تغذیه و نوسانات خلق‌وخو را نام برد.[14]
 
 
گابا یا گاما آمینو بوتیریک اسید(GABA)
  این ماده از پایانه‌های عصبی در نخاع، مخچه، عقده‌های قاعده‌ای و نواحی بسیاری از قشر مخ ترشح می‌شود.[15]
  گابا از اسید گلوتامیک ساخته می‌شود و یکی از مهمترین واسطه‌های شیمیایی بازدارنده اعصاب است. گابا از طریق افزایش نفوذپذیری غشای عصبی نسبت به یون کلر عمل می‌کند. نورون‌هایی که گابا را تولید می‌کنند، گابرژیک نام دارند. تحلیل نورون‌های گابرژیک در مغز باعث بیماری داء‌الرقص یا کره(Chorea) می‌شود که در آن حرکات غیرارادی وسیعی در بیمار ظاهر می‌شود. داروهای بنزو دیازپین، عمل گابا در مغز را تشدید و تسهیل می‌کنند.[16]
 
 
گلوتامات، آسپارتات، گلیسین
  گلوتامات از پایانه‌های پیش‌سیناپسی بسیاری از مسیرهای حسی دستگاه عصبی مرکزی و نواحی قشر مخ ترشح می‌شود.[17]
  این ماده نیز مانند گابا از اسید گلوتامیک به وجود می‌آید ولی برخلاف آن، یک میانجی عصبی تحریک‌کننده بوده و در فرایند یادگیری موثر است. گلوتامات، گابا، آسپارتات و گلیسین جزء گروه اسید آمینه‌ها هستند. گلوتامات و آسپارتات از گوارش مواد پروتئینی در روده به وجود می‌آیند؛ ولی پس از جذب نمی‌توانند از سد بین خون و مغز عبور کنند؛ بنابراین خود مغز این مواد را می‌سازد. گلوتامات واسطه شیمیایی برخی از نورون‌های هیپوتالاموس است که باعث تنظیم ترشحات غده هیپوفیز می‌شوند. آسپارتات مانند گلوتامات تحریک‌کننده است. اسید آمینه گلیسین، یک واسطه شیمیایی بازدارنده بوده و باعث مهار نورون‌های حرکتی می‌شود.[18]
 
 
نوروپپتیدها
  نوروپپتیدها یک گروه کاملا متفاوت از ترانسمیترها بوده و فعالیت آنها معمولا آهسته است. این واسطه‌ها در سیتوزول پایانه‌های پیش‌سیناپسی ساخته نمی‌شوند، بلکه در ریبوزوم‌های جسم سلولی نورون‌ها ساخته می‌شوند.[19]
  نوروپپتیدهایی که در دستگاه عصبی وجود دارند، به وسیله یاخته‌های عصبی مغز و نخاع ساخته می‌شوند. تعدادی از این مواد، پپتیدهای شبه افیونی یا اپیوئید نامیده می‌شوند که از ماده بتالیپوتروپین به وجود می‌آیند.
  این مواد با اثر در گیرنده‌های خود باعث تخفیف درد و ایجاد آرامش عصبی می‌شوند. ورزش شدید، درد و عوامل استرس‌زا باعث افزایش ساخته شدن این مواد می‌شوند. نوروپپتیدهای دیگری در مغز ساخته می‌شوند که تعدیل‌کننده و تنظیم‌کننده حالات روانی بوده و در رفتارهای مربوط به گرسنگی، سیری، تشنگی، حالات هیجانی، افسردگی، تغییرات خلقی، حافظه و یادگیری شرکت دارند. تاکنون ده‌ها نوروپپتید شناسایی شده است. بعضی از آنها علاوه بر مغز در غدد درون‌ریز نیز ساخته می‌شوند. کوله سیستوکینین یکی از هورمون‌های دستگاه گوارش است که باعث انقباض کیسه صفرا و کمک به هضم چربی‌ها می‌شود؛ ولی همین ماده در مغز موجب احساس سیری و کاهش اشتها می‌گردد.
  هورمونی نیز به نام ADH یا هورمون ضد ادراری در کلیه‌ها باعث کاهش حجم ادرار شده ولی در مغز به روند حافظه و یادگیری کمک می‌کند.[20]
 منابع:
.1 حائری روحانی، سیدعلی؛ فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، تهران، سمت، 1380، چاپ پنجم،  ص 42.
[2] . امامی میبدی، محمد؛ آناتومی، تهران، سماط، 1382، چاپ ششم، ص 146.
[3] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 142.
[4] . خداپناهی، محمدکریم؛ روان‌شناسی فیزیولوژیک، تهران، سمت، 1383، چاپ دوم، ص 67.
[5] . گایتون، آرتور؛ فیزیولوژی پزشکی، سپهری و دیگران، تهران، اندیشه رفیع، 1384، چاپ سوم، ص 558.
[6] . روان‌شناسی فیزیولوژیک، ص 69.
[7] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 43.
[8] . روان‌شناسی فیزیولوژیک، ص 77.
[9] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 43.
[10] . فیزیولوژی پزشکی، ص 559.
[11] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 44.
[12] . همان، ص 45.
[13] . فیزیولوزی پزشکی، ص 559.
[14] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 45.
[15] . فیزیولوزی پزشکی، ص 559.
[16] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 47.
[17] . فیزیولوژی پزشکی، ص 559.
[18] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 47.
[19] . فیزیولوژی پزشکی، ص 559.
[20] . فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز، ص 48.


نوشته شده در : دوشنبه 18 آبان 1394  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:30 ب.ظ

You actually reported that perfectly.
cialis arginine interactio cialis daily does cialis cause gout generic cialis at the pharmacy cialis online look here cialis order on line wow cialis 20 calis only best offers cialis use cialis generic availability
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:02 ق.ظ

Wonderful material. Regards.
tadalafil generic buy generic cialis non 5 mg cialis generici cialis official site generic cialis with dapoxetine we use it 50 mg cialis dose cialis daily new zealand ou trouver cialis sur le net cialis super acti we recommend cialis info
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:35 ق.ظ

Very good information. Thanks a lot.
we recommend cheapest cialis cialis pills cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg buy non 5 mg cialis generici cialis per paypa free generic cialis cialis prezzo di mercato cialis 5 mg para diabeticos get cheap cialis
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:07 ب.ظ

Useful posts. Thank you.
cialis generique 5 mg cialis australian price cialis free trial cialis online only best offers cialis use order a sample of cialis cialis 5 effetti collaterali generic for cialis cialis for sale cialis billig
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:11 ب.ظ

Many thanks, Awesome stuff!
wow look it cialis mexico only best offers cialis use click now buy cialis brand venta cialis en espaa generic low dose cialis achat cialis en europe cialis pills no prescription cialis cheap cialis 20 mg cost cialis without a doctor's prescription
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 11:38 ق.ظ

Thanks a lot. Great stuff!
cialis farmacias guadalajara i recommend cialis generico click here cialis daily uk acheter cialis meilleur pri cialis en 24 hora cialis reviews side effects for cialis generic cialis at walmart cialis venta a domicilio cialis coupon
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:12 ق.ظ

Really a good deal of fantastic tips!
cialis venta a domicilio look here cialis cheap canada cost of cialis per pill we choice cialis pfizer india ou trouver cialis sur le net we use it cialis online store cialis great britain i recommend cialis generico cialis per paypa cialis soft tabs for sale
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 11:03 ق.ظ

Position effectively applied..
cialis vs viagra cialis diario compra cialis arginine interactio link for you cialis price cialis online holland acheter cialis kamagra generic for cialis link for you cialis price we choice cialis uk cialis generique
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 12:13 ق.ظ

This is nicely said! .
look here cialis cheap canada cialis billig cialis en mexico precio cialis kaufen bankberweisung trusted tabled cialis softabs prix cialis once a da price cialis best cialis generisches kanada compare prices cialis uk cialis e hiv
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 10:59 ق.ظ

Awesome content. Cheers!
cialis dosage cialis 5 mg schweiz prezzo di cialis in bulgaria side effects of cialis buy original cialis cialis tablets cialis farmacias guadalajara buy cialis american pharmacy cialis tadalafil generic
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 11:41 ب.ظ

Thanks! Valuable information.
buy cialis cheap 10 mg cialis sicuro in linea cialis 5 mg schweiz viagra vs cialis vs levitra cialis dosage canada discount drugs cialis cialis tablets australia compare prices cialis uk generic cialis review uk price cialis wal mart pharmacy
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 12:38 ق.ظ

You actually explained this fantastically.
cialis daily generic cialis tadalafil cialis tablets cialis prezzo al pubblico canadian cialis buy original cialis are there generic cialis buy original cialis cialis generique buying cialis overnight
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:16 ب.ظ

Reliable stuff. Thanks.
low cost cialis 20mg cialis generika in deutschland kaufen cialis 20 mg cialis for daily use cialis ahumada cialis usa cost we recommend cialis best buy il cialis quanto costa weblink price cialis cialis super acti
buy cialis medication
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:53 ق.ظ

Good tips. Thanks a lot.
brand cialis nl tadalafil generic cialis generico online cialis canada on line cialis for sale south africa cialis prices cialis generico cialis price in bangalore brand cialis nl cialis online napol
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:33 ب.ظ

Point clearly used.!
buy cialis uk no prescription ou acheter du cialis pas cher best generic drugs cialis cipla cialis online cialis super acti buy cialis online nz generic cialis levitra cialis therapie cialis patent expiration cialis 20mg
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:29 ق.ظ

Thanks, Plenty of info!

40 mg cialis what if i take we recommend cheapest cialis cialis generisches kanada cialis rckenschmerzen cialis professional yohimbe cialis pills in singapore cialis therapie tadalafil 10 mg order generic cialis online cialis prezzo in linea basso
levitra 10 mg prezzo
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:14 ق.ظ

Terrific stuff. Regards!
buy levitra 10mg buy levitra generic levitra 20 mg buy levitra generic levitra prices levitra generic buy levitra buy generic levitra buy generic levitra levitra prices
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 12:21 ق.ظ

You revealed this adequately.
cialis kaufen bankberweisung buy cialis uk no prescription cialis uk next day acquisto online cialis buy cialis uk no prescription enter site 20 mg cialis cost cialis baratos compran uk cialis 5 mg funziona usa cialis online venta de cialis canada
Buy cialis online
جمعه 6 مهر 1397 06:48 ب.ظ

Many thanks! I appreciate this.
buy generic cialis achat cialis en suisse buying brand cialis online cialis patentablauf in deutschland prices for cialis 50mg buy cialis sample pack il cialis quanto costa cialis generico lilly prezzo di cialis in bulgaria ou trouver cialis sur le net
canadian pharmacy online 24
شنبه 31 شهریور 1397 02:02 ب.ظ

You said that superbly!
rx from canada canadian online pharmacies reviews canadian pharmacy canada online pharmacies surrey drugs for sale in mexico buy viagrow drugs for sale buy vistagra online safe canadian pharmacy uk delivery canadian medications by mail
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:04 ب.ظ

You said it really well!
cialis manufacturer coupon tesco price cialis click here take cialis cialis dosage viagra or cialis cialis 5 mg cialis for sale we use it 50 mg cialis dose cialis daily dose generic cialis great britain
http://viagravipsale.com/
جمعه 23 شهریور 1397 05:43 ب.ظ

You expressed it terrifically.
cialis canada on line does cialis cause gout online cialis only now cialis 20 mg cialis 20 mg effectiveness only best offers 100mg cialis cialis farmacias guadalajara how to buy cialis online usa cialis ahumada prix cialis once a da
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:36 ق.ظ

Fantastic info. Appreciate it!
cialis with 2 days delivery cialis free trial pastillas cialis y alcoho cialis therapie cialis generico milano cialis price in bangalore cheap cialis we like it cialis price cialis lilly tadalafi cialis en 24 hora
KSA
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:56 ق.ظ
Way cool! Some very valid points! I apprеciate you writing thbis article ρlus thе rest of tһe
website іs also verу good.
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:19 ق.ظ

Thanks! Excellent stuff.
how to get viagra prescription online sildenafil uk viagra online pharmacy levitra how to buy viagra uk buy viagra without prescription buy viagra cheapest price buying viagra in china pharmacy prices for viagra cheap viagra online uk how to get prescription viagra
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:47 ب.ظ

Wow many of fantastic advice!
cialis for sale cialis alternative walgreens price for cialis if a woman takes a mans cialis generic low dose cialis cialis therapie generic for cialis cialis 05 cialis tablets for sale side effects of cialis
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:13 ق.ظ

Really plenty of helpful data.
side effects of cialis import cialis ou acheter du cialis pas cher cialis from canada buy cialis online cheapest cialis for bph cialis wir preise prix cialis once a da does cialis cause gout cialis 50 mg soft tab
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:35 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis professional yohimbe preis cialis 20mg schweiz generic cialis 20mg uk we choice free trial of cialis click here to buy cialis cialis generika cialis super acti cialis tablets for sale cialis generico cialis 20 mg cost
JANAH stone
سه شنبه 12 تیر 1397 08:48 ب.ظ
What's up eνeryone, it's my firwt pay a visit аt thiѕ site, and piece of writing is in fact fruitful iin support ᧐f
me, keеp up posting tһеse types of content.
viagra online bestellen ervaringen
شنبه 9 تیر 1397 01:47 ق.ظ
Ꮐreat post. I ᥙsed too be cecking continuously tһiѕ weblog and
I am inspired! Extremely ᥙseful info partіcularly tһe remaining section :) I handle
such infοrmation ɑ ⅼot. Ӏ used tߋo be seeking thiѕ particᥙlar info for а very
lengthy time. Ƭhank you аnd beѕt of luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30